Переглянути
Правова допомога

Особливості прийняття на роботу та оплати праці неповнолітніх працівників

Кожна особа має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Неповнолітні також мають рівне з іншими громадянами право на працю, але в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.