Оголошується конкурс

Вакантна посада

Мамалигівська сільська рада оголошує проведення конкурсу на посаду:

- Директора Драницької закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Мамалигівської сільської ради (юридична адреса: 60356, вул. Центральна 147, с. Драниця).

Умови оплати праці керівників закладів загальної середньої освіти передбачені наказом Міністерства освіти і науки від 21.09.2005 року (з змінами) №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Складовими оплати праці є:

• посадовий оклад;

• підвищення посадового окладу в розмірі 10% згідно Постанови КМУ від 11.01.2018року №22 «Про підвищення оплати праці педагогічним працівникам»;

• надбавка за вислугу років від 10 до 30%;

• надбавка за престижність праці від 5 до 30%% згідно Постанови КМУ від 11.01.2018року №23 «Про внесення змін до деяких Постанов Кабінету Міністрів України»;

• надбавка за високі досягнення в праці до 50% .

Відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Чернівецької міської територіальної громади встановлюються кваліфікаційні умови до кандидатів на посади: громадянство України, вільно володіє державною мовою, вища освіта ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

- заява про участь у конкурсі за визначеною формою;

- згода на обробку персональних даних відповідно Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- копія документа про вищу освіту не нижче освітнього ступеня магістра(спеціаліст);

- документ, який підтверджує знання української мови;

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

- довідка про відсутність судимості;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Визначені документи подаються до комісії особисто. Заяви приймаються 25 календарних днів з дня опублікування. Прийом документів здійснюється з 13.05.2021 року по 08.06.2021 року включно до 17:00 за адресою: 60364, вул. Головна 48, с. Мамалига. 

Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам; приймає рішення про допущення або недопущення до участі у конкурсі;

оприлюднює на офіційному веб-сайті Мамалигівської сільської ради перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі – кандидати).

Мамалигівська сільська рада організовує та забезпечує ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу не пізніше п’яти робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

- Перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти відповідно до Примірного переліку, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2020 №654, яке проводиться шляхом письмового тестування,

- Перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

- Публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти , а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробовування.

Обсяг перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти повинен складати не більше 20 сторінок.

Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу Мамалигівська сільська ради на підставі висновку конкурсної комісії призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір(контракт).

Керівника, зазначених вище закладу освіти оприлюднити оголошення про проведення конкурсу на інформаційному сайті закладу освіти.

Автор: Мамалигівська сільська рада