План МЕР

 

 

 

ПЛАН

МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОБ‘ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

 

 

 

 

 

 

Україна

Серпень 2018

 

 

Передмова

Шановні жителі, партнери, інвестори!

Ми живемо в період серйозних змін, коли відбувається переформатування суспільних відносин. Коли відповідальність за багато сфер життєдіяльності переходить на рівень громади. А вслід за нею мають іти і ресурси та відповідальність. Органи місцевого самоврядування стають реально зацікавленими в економічному зростанні своєї території.

 

І для того, щоб забезпечити добре врядування на рівні громади, потрібні  нові знання і навички управління, нові підходи до планування розвитку з врахуванням та балансом інтересів усіх зацікавлених сторін. Впровадження принципу повсюдності місцевого самоврядування відкриє нові горизонти для розвитку нашої громади. Першочерговою умовою забезпечення сталості нашої громади бачимо сприяння економічному зростанню – це забезпечить нові якісні робочі місця, добробут мешканців, надходження до місцевого бюджету та забезпечення соціальних стандартів життя у громаді.

Тому наша громада доєдналася до Ініціативи Європейського Союзу – «Мери за економічне зростання», метою якої є сприяння розвитку потенціалу місцевих органів влади країн Східного партнерства в стимулюванні економічного зростання, підвищення рівня зайнятості, забезпеченні участі громадян в економічних, соціальних і культурних процесах на місцевому рівні, а також підвищенні їх добробуту та якості життя. В рамках цієї ініціативи ми розробили план економічного розвитку громади на найближчі роки.

Це – перший план першочергових кроків на довгому шляху формування партнерських відносин «влада-бізнес-громада» у напрямку економічного зростання. Вчимось один одного чути, розуміти, поважати, знаходити точки дотику, формувати точки зростання та спільно рухатись вперед, розбудовуючи сильну, економічно спроможну громаду для себе та своїх дітей.

 

З повагою,

голова Мамалигівської громади                                                       Аркадій  Шова

 

______________________________________

Щоб отримати копію цього Плану, зверніться до:

Ім’я: Олена Думініка

Посада: керуюча справами сільської ради

Адреса:Чернівецька обл., Новоселицький  р-н, с.Мамалига

Телефон:+38 0954977795

Електронна пошта: mamalyha_s_rada@ukr.net

Веб-сайт: https://www.mamalyha.com.ua

 

 

ЗМІСТ

 

 

сторінка

1. Резюме

4

2. Перелік таблиць та схем

5

3. Перелік скорочень

5

4. Вступ до Плану

6

5. Процес розробки Плану місцевого економічного розвитку

7

6. Місцевий економічний аналіз:

8

6.1. Аналіз місцевої економічної структури

8

6.2. Міжсекторальне співробітництво і взаємодія на місцевому рівні

9

6.3. Прозора, вільна від корупції адміністрація, що сприяє розвитку бізнесу

10

6.4. Доступ до фінансування

11

6.5.Земельні ресурси та інфраструктура

11

6.6. Правова та інституціональна база

12

6.7. Кваліфіковані трудові ресурси, інклюзивність

12

6.8. Зовнішнє позиціонування та маркетинг

12

7. SWOT- аналіз

13

8 Бачення та цілі

14

9. План дій

15

10. Схема фінансування

19

11. Показники та механізми моніторингу

22

12. Додатки:

26

Додаток А: Розпорядження про створення робочої групи та склад робочої групи

26

Додаток Б: Таблиці

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Резюме

План місцевого економічного розвитку Мамалигівської  об’єднаної громади  розроблено відповідно до методології та за координації Ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання».

         Наша громада  приєдналась в грудні 2017 року до Ініціативи, прагнучи набути пропоновані нею європейський досвід і знання щодо розвитку територій та повною мірою скористатись можливостями, пропонованими Ініціативою, а саме: налагодити партнерство в громаді та за її межами, знайти потенційних інвесторів та активно брати участь у всіх  заходах.

           Мамалигівська об’єднана територіальна громада розташована на кордоні з Молдовою і є «воротами Буковини» до Молдови. Специфіка розташування в певній мірі формує і структуру зайнятості та економіки в громаді.

Площа території громади складає 139,304 кв.км.

Площа сільськогосподарських угідь - 10036,77 га.

Площа лісів, що експлуатуються - 983,4 га.

До складу громади входить 8 населених пунктів із загальною чисельністю мешканців 12315 осіб. Основну частину населення громади складають молдовани - 80%, частка українців становить 18%, представників інших національностей – 2%. Працездатне населення віком від 16 до 59 років складає 68% від загальної кількості.

Основою економіки Мамалигівської обʼєднаної територіальної громади є сільське господарство та торгівля. На території громади здійснюють господарську діяльність близько 250 суб’єктів підприємницької діяльності, в тому числі:

- 201 приватних підприємців (основні напрями діяльності – роздрібна торгівля, товарне виробництво – вирощування сільськогосподарських культур, обробка деревини, виготовлення меблів).

- 49 юридичних осіб.

            Прикордонне розташування стимулює  розвиток торгівлі, в першу чергу, продуктами харчування, та надання транспортно-логістичних послуг.

            Проведений SWOT-аналіз показує, що поряд з позитивними моментами, наявними в громаді, ризиком, особливо з точки інвесторів, є високий рівень корупції на загальнонаціональному рівні, непрацююча правоохоронна система, затягування з різного роду дозвільними документами на обласному та державному рівнях.

Тому, виходячи із результатів аналізу, враховуючи, що громада володіє незначною часткою   вільних земельних ресурсів  та приміщень, придатних для виробничої та комерційної діяльності, основний аспект робиться на підтримку та створення сприятливих умов для функціонування та розвитку вже існуючого бізнесу, а також спроби кооперації дрібних сільськогосподарських товаровиробників.

            Мамалигівська громада в майбутньому – це  комфортна для мешканців територія з розвинутою інфраструктурою та потужним аграрним сектором.  Для досягнення цього на найближчі два роки в напрямі економічного розвитку поставлені наступні цілі:

 1. Сприяння започаткуванню та розвитку приватної бізнес-ініціативи в громаді;
 2. Підтримка та сприяння розвитку ОСГ та кооперації в селах громади;
 3. Створення передумов для економічного розвитку та залучення інвестицій в інфраструктуру громади.

            В переліку заходів задля досягнення вказаних цілей,  ми плануємо створення такої інституції підтримки бізнесу  як  центр надання адміністративних послуг, створення Центру економічного зростання громади як частини регіональної мережі;  плануємо розпочати роботу з молоддю на базі «Клубу юного підприємця», проаналізувати та оприлюднити наявні ресурси  громади через створення інвестиційного паспорту громади, систематизувати комерційні пропозиції від приватного сектору, провести інвентаризацію земельних та водних ресурсів. Для формування якісних передумов для розвитку бізнесу планується також продовження роботи по формуванню Генеральних планів населених пунктів громади. Для підвищення фахового рівня місцевого приватного сектору передбачається проведення низки навчальних семінарів та тренінгів, зокрема, із застосування ІТ- технологій.А для економічної активізації мешканців громади передбачається створення сільськогосподарського кооперативу.             До фінансування заходів даного Плану будуть залучені  не тільки кошти місцевого  бюджету,  а й кошти проекту ЄС  в межах ініціативи M4EG  «Різні громади – спільні рішення для економічного зростання», кошти проекту АDA,  кошти приватного сектору та мешканців громади, а також кошти державного фонду регіонального розвитку. План з фінансової точки зору та наявних потенційних можливостей є реалістичним до виконання. Сільська рада бачить даний план як програмний документ, обов’язковий  до фінансування, реалізації та моніторингу проміжних етапів та результатів.

 

2. Перелік схем та таблиць

Таблиця 1: План дій

Таблиця 2: Схема фінансування.

Таблиця 3: Показники моніторингу

Таблиця 4: Класифікація за видами економічної діяльності

Таблиця 5: Розподіл  компаній приватного сектору за чисельністю та видами діяльності

Таблиця 6: Оцінка співпраці на місцевому рівні

Таблиця 7: Галузі (та підгалузі) з перспективою зростання та їхні проблеми

Таблиця 8: Потреби приватного сектору у земельних ресурсах та інфраструктурі

Таблиця 9: Правові та інституціональні умови

Таблиця 10: Шляхи досягнення балансу між попитом на кваліфіковані трудові ресурси і можливостями працевлаштування в муніципальній освіті - системний аналіз

Таблиця 11: Як місцевість сприймається її мешканцям

3. Перелік скорочень

 • ОМС – орган місцевого самоврядування
 • ОТГ – об‘єднана територіальна громада
 • СПД – суб‘єкт підприємницької діяльності
 • МСБ – малий та середній бізнес
 • ЦНАП – центр надання адміністративних послуг
 • СОК – сільськогосподарський обслуговуючий кооператив
 • ЄС – Європейський Союз                                                                                        
 • ФАП – фельдшерсько-акушерський пункт
 • ЗУ – Закон України
 • SWOT – аналіз сильних, слабких сторін, а також, сприятливих можливостей і загроз ДФРР – Державний фонд регіонального розвитку
 • M4EG – ініціатива Європейського Союзу «Мери за економічне зростання»
 • Проект АДА – Проект Австрійської Агенції розвитку  Сприяння сталому розвитку сільських територій Чернівецької та Одеської областей
 • Проект M4EG – проект «Різні громади – спільні рішення для економічного зростання», що реалізується за підтримки ЄС в межах ініціативи «Мери за економічне зростання»
 • ОСГ – особисті селянські господарства
 • Проекти/програми МТД – проекти та програми в рамках залучення міжнародної технічної допомоги 
 • с/г – сільське господарство
 • ДФС – державна фіскальна служба 
 • ТПВ – тверді побутові відходи
 • ПКД – проектно-кошторисна документація
 • ДАБІ – державна архітектурно-будівельна інспекція
 • СПД – суб’єкт підприємницької діяльності
 • УКБ- управління капітального будівництва
 • Агенція – асоціація органів місцевого самоврядування Чернівецької області «Агенція розвитку громад Буковини»
 • ЧНУ - Чернівецький Національний університет ім. Ю.Федьковича
 • ТОВ – Товариство з обмеженою відповідальністю.

 

4.Вступ до Плану

Процес децентралізації влади, що розпочався в Україні у 2014 році, призвів до утворення 14 серпня 2015 року Мамалигівської сільської об’єднаної територіальної громади. Вже на етапі створення громада зустрілася з багатьма викликами, серед яких - потреба ефективного управління новими земельними, інвестиційними, фінансовими та бюджетними ресурсами, які стали доступними для ОТГ і можуть бути використані для місцевого економічного розвитку. Участь в ініціативі «Мери за економічне зростання» ми вбачаємо для себе як дієвий ресурс, який дозволить:

 

 • Активізувати діалог з представниками бізнес-спільноти та налагодити партнерства, спрямовані на збільшення економічної ефективності вже існуючих проектів, започаткування нових ініціатив та стимулювання зайнятості населення;
 • Закласти основи  економічного зростання новоствореної об’єднаної громади з урахуванням провідного європейського досвіду та сучасних підходів до розбудови економіки сталого розвитку.

Керуючись принципами Ініціативи, Мамалигівська сільська рада планує досягти якісно нових результатів економічного розвитку громади.

           Саме тому, на сесії Мамалигівської сільської ради об’єднаної територіальної громади від 12 грудня 2017 року було прийняте рішення №25 «Про приєднання до Ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання» та написання Плану місцевого економічного розвитку.

          Мамалигівська сільська об’єднана територіальна громада знаходиться на лівому березі р. Прут на перетині кордонів трьох держав: України, Румунії та Молдови. До складу громади входить 8 населених пунктів із загальною чисельністю мешканців 12315 осіб.

Працездатне населення віком від 16 до 59 років складає 68% від загальної кількості. З них жінок – 35%, чоловіків – 33%. Внутрішня міграція населення (у межах населених пунктів громади) складає близько 4%, еміграція населення за межі громади складає близько 8%, у той же час коли імміграція – 6,5%.       

 

Площа території громади складає 139,304 кв.км. Площа сільськогосподарських угідь - 10036,77 га. Площа лісів, що експлуатуються - 983,4 га.

Центр громади розташований у с. Мамалига, на відстані до Києва (аеропорту Бориспіль) -524,9 км , час подорожі - 8 год 36 хв., до обласного центру - 56,9 км, час подорожі - 1 год 9 хв. до районного - 27,4 км., час подорожі  – 30 хв.

            У селі Мамалига розташовані автомобільний та залізничний пункт контролю на кордоні з Молдовою. Через село проходить європейський автошлях, що бере свій початок в українському Стрию і закінчується в молдавському Кишиневі та є частиною національного автошляху Н10. В селі Мамалига перетинаються кордони України, Румунії та Молдови.

 

В процесі написання Плану Мамалигівська сільська рада прийшла до висновку, що в своїй діяльності тепер буде керуватися висновком, який був загальновідомим для країн Європейського Союзу, але абсолютно новим для нас – «Успіх місцевого економічного розвитку ґрунтується на державно-приватному партнерстві, а місцева влада і ділові кола є головними учасниками місцевого економічного розвитку».

Цей План є новим інструментом планування місцевого економічного розвитку та створення місцевого партнерства. Він спрямований передусім на розвиток приватного сектора місцевої економіки, стимулювання ділової активності місцевих мешканців та створення робочих місць.

Документ розроблений також  з врахуванням Законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про стимулювання розвитку регіонів», постанови Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», рішення XXXI сесії обласної ради VI скликання  «Про Стратегію розвитку Чернівецької області на період до 2020 року» та Стратегії розвитку громади до 2028 року, з врахуванням економічних  інтересів та потреб усіх населених пунктів, що увійшли до складу громади в результаті об’єднання.

План місцевого економічного розвитку є програмним документом сільської ради, підлягає виконанню, моніторингу якості виконання та досягнення поставлених цілей, та звітуванню.

План реалістичний, фінансовими джерелами його реалізації є кошти місцевого бюджету, ДФРР, залучені кошти місцевих мешканців та бізнесу, а також грантових програм, зокрема, в межах проекту «Різні громади – спільні рішення для економічного зростання», де наша громада виступає кінцевим бенефіціаром.

 

5.Процес розробки Плану місцевого економічного розвитку

         Розпорядженням Мамалигівського сільського голови від 04.01.2018 року № 02 була сформована робоча група з розробки Плану місцевого економічного зростання Мамалигівської сільської ради у кількості 9 осіб (див. Додаток №1) До складу комісії увійшли 4 активні  представники  місцевого бізнесу, які є також і депутатами сільської ради, керівництво сільської ради – голова та секретар, та представники  громадськості.(див список робочої групи, Додаток А стор. 26). З точки зору гендерного балансу у склад робочої групи увійшло 3 жінки та 6 чоловіків.  Усі засідання групи проводились у відкритому режимі  та з попереднім анонсуванням часу та місця проведення засідань ,тому усі бажаючі мали можливість прийняти участь у розробці Плану.  Було проведено 5 засідань робочої групи.

            На нашу думку залучення більш широкого кола заінтересованих осіб до розробки Плану місцевого економічного розвитку дозволяє ідентифікувати та знайти прийнятні шляхи усунення проблем громади, забезпечити налагодження діалогу між місцевим бізнесом, громадськістю та владою. Розроблений таким чином План відображає інтереси усіх сторін, а тому сприймається громадою як «свій» і незалежно від особистісних якостей керівників або політичної ситуації, спрямовується на покращення стандартів життя та зміц­нення місцевої демократії.

 

6. Місцевий економічний аналіз

 

6.1 Аналіз місцевої економічної структури

 

На території громади здійснюють господарську діяльність близько 250 суб’єктів підприємницької діяльності. Наявні суб’єкти господарювання в громаді відносять до малих, при цьому 80,4% з них є мікропідприємствами. (Див. таб. №5 Додатку Б)

На території громади здійснюють господарську діяльність:

- 201 приватний підприємець  (основні напрями діяльності – роздрібна торгівля, товарне виробництво – вирощування сільськогосподарських культур, обробка деревини, виготовлення меблів, рибне господарства).

- 49 юридичних осіб у галузях виробництва будівельних матеріалів, торгівлі та сільськогосподарського виробництва.

Найбільш потужними є СПД є ТОВ «Мамалигівський гіпсовий завод», річний оборот якого за останній рік складає 29 937 тис.грн , та ТОВ «Агрофірма імені Суворова з оборотом  у 76614 тис.грн.  

 

Домінуюча частина працездатного населення громади зайнята в особистому селянському господарстві, та за рахунок заробітчанства в інших регіонах та країнах. Рівень міграції складає 13%, населення в основному працює в таких країнах: Польща ,Італія, Бельгія, Англія, Франція. В особистих селянських господарствах в основному вирощують зернові культури, утримують худобу. Робоча група, провівши опитування власників ОСГ виявила, що громада потребує нового досвіду та підходу у пошуку механізмів створення доданої вартості на місцях, нових перспективних напрямків розвитку . Так як  відсутня будь-яка переробка продукції  і зібраний врожай продається практично з поля по дуже низьких цінах.

 У приватних домогосподарствах немає ніякої можливості висушити зерно чи провести його сортування, тому  селяни або продають його за безцінь, або взагалі втрачають, бо за добу не висушене зерно псується.  В громаді гостро стоїть  потреба встановлення зерно сушки . Дане питання було обговорене на зборах і мешканців-представників  усіх населених пунктів громади, і шляхом голосування за ініціативою самих мешканців. Було прийнято рішення про створення кооперативу  для сушки зерна за підтримки проекту ЄC M4EG «Різні громади – спільні рішення для економічного зростання». В подальшому планується  розвиток кооперативу за рахунок закупівлі та встановлення крупорушки та лінії розфасовки, щоб ще збільшити додану вартість продукції  для членів кооперативу.

 

 На території громади  СПД ведуть різні види господарської  діяльності (Детальніше див. таб. 4 Додатку Б) в основному  в галузях сільськогосподарського виробництва (у статусі фермерських господарств) та рибне господарство  .

        За останніх 2 роки найбільш динамічно розвивалась галузь роздрібної торгівлі,галузь сільського, лісового та рибного господарств. Перспективним сектором створення доданої вартості у громаді могла б стати переробка молока , адже  підприємства громади щоденно вивозять на молочні заводи біля  5т молока. Велика кількість молока виробляється і в особистих селянських господарствах. При цьому в громаді робочою групою виявлені наявні вільні виробничі приміщення, які побудовані під цех по переробці сиру, з належним чином облаштованими підвальними приміщеннями для зберігання сиру.

        Громада також має потенціал щодо розвитку туризму, оскільки на її території розташовані дві печери: «Попелюшка» та «Буковинка».

«Попелюшка» - гіпсова печера протяжністю понад 91км, вона третя в світі по довжині,є геологічною пам’яткою природи, придатна для комплексного використання. Має дуже великі за розмірами підземні галереї, надзвичайно великі спелеоресурси, унікальні мінеральні утворення та відклади.

        Печера «Буковинка» - теж є геологічною пам’яткою природи; є триповерховим лабіринтом протяжністю майже 5км.

        Обидві печери можуть використовуватися для наукового туризму та досліджень, а «Буковинка» - для спелеотуризму.  В громаді є фахівець, який займається дослідженнями даних печер. Наразі їх відвідування та використання відбувається хаотично, переважно науковцями. Робочою групою відмічено, що відвідування печер може стати однією з туристичних атракцій громади та його візитівкою. Перспективі розвитку туристичної галузі  в громаді додає ще й те, що на її території знаходиться ландшафтний заказник «Прутська заплава» та орнітологічний природний заказник «Драницький».  Але враховуючи юридичну невизначеність права власності на печери (вони розташовані на території двох держав: України та Молдови) та обмеженість фінансових ресурсів громади (бюджет розвитку громади на даний час складає всього  205 тис. грн. на рік),   у найближчих декілька років,  до узгодження питання прав власності  між двома країнами, Мамалигівська сільська рада не бачить реальних можливостей щодо розвитку напряму туристичної галузі та пошуку інвесторів, оскільки не зможе забезпечити правове підґрунтя.

        Оцінюючи реальну ситуацію фінансової спроможності громади та враховуючи думку мешканців при опитуванні Робоча група зробила висновки, що основна увага буде зосереджена на сприянні розвитку вже діючого бізнесу, а також започаткуванню нових бізнесів , в першу чергу, у сфері послуг, в яких існує потреба на рівні громади.

        За своїми розмірами увесь бізнес, що функціонує в  громаді, відноситься до категорії мікро - та малого., переважна більшість – це приватні підприємці, які є фахівцями у певному напрямку. У них часто не вистачає елементарних  юридичних знань, основ маркетингу. Про це говорять самі підприємці, які в рамках різних програм попадають на тематичні навчальні тренінги та семінари. Тому одним із своїх завдань сільська рада бачить проведення різнопланових навчальних тематичних заходів для бізнесу та активної молоді громади на базі створюваного Центру економічного зростання громади – як частини мережі на базі ОТГ Чернівецької області.

 

6.2.Міжсекторальне співробітництво і взаємодія на місцевому рівні

            Міжсекторальне співробітництво у  Мамалигівській громаді є несистемним та ситуативним, тобто передбачає взаємодію не на сталій основі та певних принципах, а задля вирішення поодиноких, не пов’язаних між собою завдань. Наприклад,  у громаді з місцевим бізнесом налагоджена дієва співпраця у питаннях закупівель: сільська рада комунікує з місцевим бізнесом, збираючи інформацію про товари та послуги, які вони реалізують, щоб  максимально здійснювати  допорогові закупівлі у них та запрошує місцевих підприємців приймати участь у тендерах: це дає можливість дати підприємствам роботу, забезпечити оплату праці та, як наслідок, наповнювати  місцевий бюджет.

 

            Також на прохання підприємців місцевою владою налагодженна робота з фіскальною службою з процедурних питань та якості надаваних  ними послуг (Див. таб. №6 Додатку Б).

            Для бізнес-середовища та мешканців громади  сільською радою періодично організовуються та проводяться із залученням фахівців тематичні семінари з проблемних питань законодавчого регулювання бізнесу, питань взаємодії бізнесу з мешканцями та місцевою владою, з питань, пов’язаних із проведенням реформ в багатьох сферах.

            Однак усі ці дії носять несистематичний характер, здійснюються в міру виникнення  соціальної напруги з тих чи інших питань. Тобто, будь-якої реальної інституції підтримки бізнесу в громаді немає. В цілому місцеве співробітництво переважно спрямоване не на досягнення цілей місцевого економічного розвитку, а на вирішення певних поточних питань життєдіяльності громади, як-от, покращення та розвиток місцевої інфраструктури, благоустрою.       

  Низький рівень наявного людського потенціалу громади уповільнює процес її розвитку. . Громада вважає, що створення  бізнес-інкубатору, який надаватиме послуги з підтримки та розвитку бізнесу (проведення освітніх заходів (семінари, тренінги), сo-working – послуги, зустрічі, демонстрації та ін.))дасть нове дихання та поштовх громаді до розвитку.  Такі дії  заплановано зробити в межах Проекту M4EG через створення Центру економічного зростання громади. Наразі вже виготовлена та затверджена  проектно-кошторисна документація на проведення необхідних ремонтних робіт, проведений тендер та відібраний постачальник  послуг. Також оголошений конкурс на вакансію адміністратора Центру.  

В процесі налагодження міжсекторального партнерства в громаді, цей План розглядається як органічна складова, оскільки він закріплює усвідомлення необхідності співпраці, визначає Мамалигівську об’єднану громаду  як ініціатора та координатора такого партнерства, містить спільне бачення подальшого економічного розвитку, чітко розподіляє ролі та визначає механізми взаємодії на найближчу перспективу.

 

6.3 Прозора, вільна від корупції адміністрація, що сприяє розвитку бізнесу

 

У своїй діяльності Мамалигівська громада намагається відповідати таким принципам :

прозорість, несприйняття корупції та орієнтованість на потреби мешканців та бізнесу як замовників послуг та платників податків.

Громада має офіційний сайт https://www.mamalyha.com.ua,  де розміщується всі проекти нормативно-правових актів для обговорення. Також громада має свою офіційну сторінку у Фейсбук – «Мамалигівська сільська рада  об’єднаної територіальної громади». 

Склад виконавчого комітету, депутатів сільської ради розміщено на сайті. Рішення виконавчого комітету та сесій, річні плани закупівель із змінами також постійно розміщуються на офіційному сайті. В  приміщенні сільської  ради розміщено інформаційні стенди та дошки оголошень з інформацією, яка постійно оновлюється. Саме вільний доступ громадськості до інформації щодо діяльності сільської ради є головним чинником прозорості та найдієвішим  методом протидії корупції на місцях.

            Проблемою громади є відсутність Центру надання адміністративних послуг у громаді, оскільки немає відповідного приміщення. Можливість отримання багатьох послуг на місці значно спростила би процедуру для бізнесу і мешканців, а також зменшила часові витрати. Тому сільською радою була розроблена проектно-кошторисна документація для будівництва ЦНАПу, підготовлений та поданий на конкурсний відбір проект для фінансування за рахунок коштів ДФРР. Проект розрахований на 2018-2020р.р., був відібраний до фінансування у 2018 році, наразі відбуваються тендерні процедури з вибору підрядника.

           Однак, досі відсутня  систематизована інформація щодо вільних земельних ділянок, приміщень, які є у власності громади, є потреба поновити оцінку земельних ресурсів. Тому планується  провести інвентаризацію наявних ресурсів – земельних та майнових, визначитись з їх цільовим призначенням та сформувати інвестиційні пропозиції, щоб місцевий бізнес розумів потенційні можливості для розвитку.

6.4 Доступ до фінансування

 

Через фінансову неграмотність,  брак інформації та практичного досвіду місцеві підприємці фактично  не використовують кошти з діючих програм державної підтримки для фермерських господарств та сільськогосподарських кооперативів, садівництва та виноградарства. Основними джерелами фінансування приватного бізнесу є власні кошти та запозичені у друзів, родичів..

Тому громада працює в напрямку пошуку та залучення інших джерел фінансування, надання бізнесу інформаційної підтримки щодо діючих програм підтримки бізнесу Європейського Союзу, інших донорів, створення місцевих кредитних спілок.

Так, представники бізнесу взяли участь в навчальній поїздці у м. Стрий, де мали змогу ознайомитись із історією заснування та розвитку місцевої кредитної спілки «Злагода», отримати контакти та поспілкуватись щодо можливості або відкриття відділення, або співпраці. Також громада є учасником проекту ADA, який надає фінансову підтримку на започаткування власної справи. На території громади  розміщенні два відділення   Ощадбанку, банкомати Райфайзен банк Аваль. З представниками банків, у т.ч. і тих, які не мають своїх відділень у громаді,  налагоджений діалог, і при наявності програм, які можуть бути цікавими та корисними мешканцям, малому бізнесу, організовуються зустрічі, на яких доводиться інформація (наприклад, щодо «Теплих кредитів»,  банківські програми для малого бізнесу). Однак на загал  реальні відсоткові ставки по кредитах є високими для малого бізнесу.

Сільська рада тісно співпрацює  з Департаментом  агропромислового розвитку Чернівецької облдержадміністрації щодо своєчасного надання інформації місцевому приватному бізнесу про наявні регіональні чи  державні програми підтримки  агропромислового сектору  та порядок їх використання. І щоб вони могли скористатися такою можливістю, цим планом також передбачено  вирішення питання  фінансової грамотності підприємців шляхом організації участі у навчальних заходах Центрами економічного зростання.

6.5 Земельні ресурси та інфраструктура

 

Найбільшим природним багатством та потенціалом Мамалигівської ОТГ є земля. Землі Мамалигівської об’єднаної територіальної громади налічують 139,304 кв. км.

Родючість ґрунтів та м’який клімат дає можливість вирощувати зернові, ранні овочі високої якості, займатись садівництвом. Продукція сільського господарства громади славиться по всій території України. Переважна більшість земель на сьогодні використовується. Попит бізнесу на земельні ділянки та приміщення задоволений. Однак громада має ще вільні, незадіяні земельні ділянки та приміщення, які можна використати під бізнес.

Землі запасу (по яких цільове призначення не визначено) складають - 6,7 га. Є земельна ділянка для виробничого призначення площею біля14га, до якої підведена дорога, електропостачання. Також вільна земельна ділянка площею біля 9га, розташована біля митниці з цільовим  призначенням для сфери обслуговування (усі супутні служби, автостоянка).

Вільним є і приміщення цеху площею понад 400м.кв з підвальними приміщеннями постійної температури, з наявною прилеглою земельною ділянкою, підведеною дорогою, електропостачанням, водопостачанням та каналізацією, яке можливо використати для цеху по виробництву сиру.

 

6.6. Правова та інституціональна база

 

При спілкуванні з діючим бізнесом у громаді щодо нормативно-правового регулювання діяльності бізнес скаржиться на нестабільність, постійну зміну «правил гри» в податковому полі (здебільшого на рівні підзаконних актів, змін форм звітності тощо), а також складність та неоднозначність трактування податковго законодавства.

Підприємці вважають неадекватно завищеними значну частину штрафів за порушення норм трудового законодавства. Багато також питань виникає при відведенні земель не сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, які наразі перебувають у віданні Держгеокадастру та отриманні документів від ДАБІ.

      Частина бізнесу, особливо невеликий бізнес, хто нещодавно започаткував власну справу, звертають увагу на потребу постійного інформування їх про зміни законодавчого поля, проведення роз’яснювальних семінарів, про потребу створення у громаді центру як іституційної структури для роботи з малим бізнесом – і це передбачено планом заходів.

          Загалом, Робоча група прийшла до висновку, що  проблеми місцевих підприємців які  негативно впливають на їх господарську діяльність, переважно знаходяться поза впливом місцевих органів влади (надання документів дозвільного характеру, ліцензування, податкова політика тощо), оскільки відповідні правила та процедури визначаються на національному рівні законами України та іншими нормативно-правовими актами.

     Разом з тим, сільська рада на місцевому рівні бачить свою роль у вчасному інформуванню бізнесу щодо змін в правовому полі та забезпечити надання якісних послуг на місцях, чого можна досягти, відкривши у громаді  ЦНАП.   В загальному ситуація викладена в таб. № 9 додатку Б до Плану.

 

6.7 Кваліфіковані трудові ресурси, інклюзивність

 

Працюючий на території громади бізнес використовує місцеву робочу силу. На території Мамалигівської ОТГ відсутні спеціалізовані навчальні заклади. Тому навчання фахівців для сфери приватного підприємництва здійснюється в основному навчальними закладами міста Чернівці. Наразі існує певний баланс між попитом і пропозицією робочої сили: частина працездатного населення працює за кордоном на постійній основі, частина працює за межами громади,  але більшість на території громади – близько 54% працюючих. Як свідчать результати опитування щодо якості надання послуг – більшість респондентів не задоволенні якістю обслуговування  у торгівлі та  громадському харчуванні.

 

6.8 Зовнішнє позиціонування та маркетинг

 

        В результаті проведеного опитування мешканців громади (208 осіб (у тому числі школярів)) можна зробити наступний висновок. Мамалигівська громада її мешканцями сприймається в основному позитивно.

         Переважна частина мешканців громади – її корінні жителі, тут проживають їх родичі, вони тут виросли і сприймають це як рідний дім. Тому в громаді ведеться мешканцями житлове будівництво, вкладаються кошти в розвиток власних садиб.

          Негативними аспектами, на думку мешканців громади є високий рівень зношення основних фондів житлово-комунального господарства, низька енергоємність та зношеність  інженерних мереж; низька фінансова спроможність громади; дефіцит кваліфікованих робітничих кадрів, молодіжне безробіття, тіньова зайнятість, трудова міграція, обмежені можливості працездатних сільських громадян отримати якісну високооплачувану роботу в сільській місцевості.

          Додатковим  позитивним аспектом є не велика відстань  до районного та обласного центрів. Очевидним негативним аспектом є незадовільна якість доріг, особливо в стороні від центральної траси.

          На сьогоднішній день Мамалигівська сільська рада розпочала більш активно займатися зовнішнім позиціонуванням громади. Для даної цілі в штат сільської ради було прийнято спеціаліста по зв’язкам з громадськістю. У липні 2018 року Мамалигівська сільська рада прийняла участь у проекті «Агенти громад», метою якого було навчити учасників як найкраще подати інформацію про свою громаду для різної аудиторії: туриста, котрий шукає цікаві місця для відпочинку та інвестора – готового вкласти гроші. В результаті конкурсного відбору Мамалигівська сільська рада ввійшла у п’ятірку переможців та отримала презентаційний відеоролик про Мамалигівську об’єднану територіальну громаду, який був розміщений на офіційних сторінках у Facebook, YouTube та отримав ротацію на телеканалі «Буковина»  https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Qaor8Z8vMEY.

 

7. SWOT- аналіз

 

Проаналізувавши статистичну інформацію, яка є у розпорядженні сільської ради, а також спираючись на результати опитування думки підприємців та мешканців , члени робочої групи визначили сильні та слабкі сторони, можливості та загрози для громади, провели загальний SWOT-аналіз, а також SWOT-аналіз за визначеними пріоритетними напрямками розвитку. Це стало підставою для підготовки реалістичних планів дій на наступні 2 роки, які повинні допомогти громаді  максимально скористатися існуючими порівняльними перевагами та мінімізувати ризики.

 

Сильні сторони:

Слабкі сторони:

 1. Зручне географічне розташування – на кордоні з Молдовою та Румунією.
 2. Проходження двох транспортних коридорів територією громади.
 3. Наявність міжнародного пункту пропуску та діючої залізничної станції на території громади.
 4. Хороша сировинна база та сприятливі кліматичні умови для ведення с/г
 5. Прогресивна та дієва місцева влада
 6. Наявність вільних земельних ділянок та приміщень для бізнесу

 

 1. Недостатня поінформованість про туристичний потенціал громади на місцевому, регіональному та національному рівнях
 2. Слабо розвинута туристична інфраструктура, в т.ч. громадське харчування
 3. Відсутність діючої інфраструктури для переробки с/г продукції
 4. Відсутність інституційної підтримки підприємництва
 5. Відсутність інвестиційних документів (пропозицій)
 6. Відсутній центр надання адмінпослуг

Можливості:

Загрози:

 1. Зростання попиту на продовольство на світовому ринку, зокрема, на екологічно чисту продукцію стимулюватиме розвиток АПК
 2. Інтерес інвесторів до України.
 3. Використання транзитного потенціалу.
 4. Посилення уваги в Україні та світі до відновлювальної енергетики

 

 1. Нестабільна суспільно-політична ситуація в країні
 2. Непрозорість/незрозумілість/гальмування реформ та корупція
 3. Слабка державна підтримка МСБ, особливо в сфері с/г
 4. Продовження концентрації бізнесу (місцевого інвестора) на торгівлі
 5. Зниження рівня води у річках, ставках, криницях
 6. Вимоги СОТ, посиленої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС до безпеки та якості харчових продуктів

 

Даний аналіз вказує на основні першочергові заходи, які орган місцевого самоврядування може зробити в найближчий період, опираючись на наявні ресурси: формування інституції підтримки бізнесу (Центр економічного зростання громади),  здійснення маркетингу громади, зокрема, туристичного потенціалу, розробка та оприлюднення інвестиційних пропозицій; будівництво ЦНАПу; створення кооперативу з переробки с/г продукції.

8. Бачення та цілі

Стратегічне бачення та цілі економічного розвитку громади відповідають розробленій та затвердженій стратегії розвитку громади до 2027 року. Робочою групою було прийнято рішення максимально використати сильні сторони та можливості громади.

Стратегічне бачення:

Мамалигівська громада – комфортна для життя територія з розвинутою інфраструктурою та потужним аграрним сектором.

Цілі:

1. Сприяння започаткуванню та розвитку приватної бізнес-ініціативи в громаді;

2. Підтримка та сприяння розвитку ОСГ та кооперації в селах громади;

3. Створення передумов для економічного розвитку та залучення інвестицій в інфраструктуру громади.

       Як показало опитування  та дискусії на засіданнях робочих груп всі потенційні  партнери (влада, бізнес та громадськість)  процесу написання та впровадження Плану в дію, впевнені що досягнення саме цих цілей, які орієнтовані, в першу чергу, на підтримку вже діючого бізнесу , призведе очікуваного економічного ефекту.


 

9. План дій

Даний план заходів базується на аналізі поточної ситуації в громаді щодо підтримки бізнесу, результатах  SWOT-аналізу та з врахуванням реальних можливостей сільської ради щодо його виконання.

 

Таблиця 1. План дій

Тематичний блок

Основні цілі

Дії / Ідеї проектів

Тривалість (початок - завершення)

Залучені партнери

Заплановані витрати, тис. грн/євро|

Результати

Показники (індикатори) для моніторингу

 

1. Міжсекторальна співпраця та взаємодія на місцевому рівні

2. Доступ до фінансування

3. Кваліфіковані трудові ресурси та інклюзивність

4. Прозора, вільна від корупції адміністрація, що сприяє розвитку бізнесу

5. Правова та інституціональна база

6. Земельні ресурси та інфраструктура

1. Сприяння започаткуванню та розвитку приватної бізнес-ініціативи в громаді

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Функціонування центру економічного зростання громади (як частина регіональної мережі)

01.2019 -12.2020

 

Агенція

945,00/29,97

 

Функціонує центр економ зростання громади

Покращено доступ МСП до тематичної інформації

Біля 50 представників  МСП скористались послугами Центру

% учасників заходів, які відмітили покращення рівня знань, доступу до інформації тощо

 

.

 

 

1.2. Відведення земельної ділянки під сільський ринок в с. Мамалига

01.2019-03.2020

Місцевий приватний бізнес

120.00/3.81

Виготовлено документацію на земельну ділянку під розміщення сільського ринку

Документація щодо відведення земельної ділянки розміщена на офіційному сайті громади

1.3. Функціонування інтерактивної площадки «Клуб молодого підприємця»

01.2019-12.2020

Агенція

120,00/3,81

Функціонує комунікаційний майданчик для активної молоді громади

250 молодих людей відвідали заходи

%  учасників заходів, які відмітили покращення рівня знань, доступу до інформації тощо

1.4. Залучення грантових коштів для створення/розширення нових бізнесів

01.2019-12.2020

ГО, проекти/програми МТД, Власні кошти потенційних бізнесменів

 

200,00/6,34

2—3 мешканці скористались

Створено/розширено 2-3 нових соціально орієнтованих бізнесів

 

1.5. Проведення навчання з ІТ-технологій у сфері бізнесу

01.2019-06.2019

ЧНУ

Агенція

180,00/5,71

 5 фахівців пройдуть навчання. Досвід репліковано для  МСП в громаді.

Кількість підприємств, що впровадили ІТ-технології у виробничому процесі

1.6.  проведення навчальних семінарів  та тренінгів для бізнес-середовища громади

01.2019-12.2020

Служба зайнятості

Чернівецький юридичний інститут

Агенція

300.00/9,51

Проведено 15 тематичних заходів (право, маркетинг, ЗЕД, управління проектами)

130 представників бізнес-середовища відвідали заходи

% учасників заходів, які відмітили покращення рівня знань

1.7. Створення інвестиційного паспорту громади

 

01.2019 – 02.2019

 

 

______

Створено інвестиційний паспорт громади

Інформація розміщена на офіційному порталі селищної ради

1.8. Формування бази інвестиційних пропозицій громади ( "Greenfield" та «Browfield»)

01.2019-12.2020

UkraineInvest

____

Створені карти "Greenfield" та «Browfield. Громада володіє інформацією про наявні бізнес-пропозиції

Розміщені на офіційному сайті громади картки "Greenfield" та «Browfield»

1.9. Проведення грошової оцінки земель 3 населених пунктів громади

01.2019-12.2019

 

126,0/

4,00

Наявна актуальна грошова оцінка землі. Впорядковано сплату земельного податку та орендної плати за землю. Зрозумілі та прозорі підстави для нарахування земельного податку, плати при продажу чи міні землі, орендної плати за землю.

Розміщено інформацію на офіційному сайті громади

 

 

1.10. Проведення інвентаризації земельних ресурсів

01.2019-12.2019

 

___

Встановлено фактичний стан земельних ресурсів та встановлено їх власників.

Розміщено звіт на офіційному сайті громади. Прийнято рішення сесії громади за результатами інвентаризації.

1.11. Формування інформаційної площадки для можливості просування іміджу громади, промоції товарів власного виробництва

01.2019-12.2020

ЗМІ, ГО, проекти/програми МТД

5,0/     0,16

Розміщено понад 150 інформаційних повідомлень, публікацій

Підвищено рівень впізнаваності громади та місцевих товаровиробників

1.Міжсекторальна співпраця та взаємодія на місцевому рівні

2.Доступ до фінансування

3.Кваліфіковані трудові ресурси, інклюзивність

2. Підтримка та сприяння розвитку ОСГ та кооперації в селах громади

2.1.  Становлення та розвиток cільськогосподарського кооперативу по сушці зернових культур

01.2019-10.2019

Місцевий бізнес

Члени ОСГ

Агенція

3680,00/116,71

Створено 1 СОК

Не менше 20 ОСГ населених пунктів громади стали членами кооперативу

Створено 2 робочих місця в кооперативі

Кількість висушеного зерна СОК

2.2. Навчання/підвищення кваліфікації фахівців для сільськогосподарського кооперативу

2018-2019

Служба зайнятості

Проекти МТД

Кошти кооперативу

20.00/

0,63

2 фахівці кооперативу пройшли навчання

2 фахівці відмітили покращення рівня фахових навичок

1. Прозора, вільна від корупції адміністрація, що сприяє розвитку бізнесу

2. Правова та інституціональна база

3. Створення передумов для економічного розвитку та залучення інвестицій в інфраструктуру громади

3.1 Будівництво ЦНАПу

01.2019-12.2020

УКБ Чернівецької ОДА

Сільська рада

18324,281/

581,16

Побудоване  приміщення ЦНАПу

Відкрито 1 ЦНАП

Перелік послуг, які надаються на рівні громади

3.2. Відкриття пункту оформлення та видачі жителям громади паспортів громадянина України у формі ID-картки та закордонних паспортів

01.2019-03.2020

Сільська рада

400,0/   12,69

Закуплена станція (обладнання) для пункту

1 особа пройшла навчання

Працює пункт видачі паспортів

Кількість осіб, які отримують  послуги пункту  щомісячно

                   

 

 

 1.  Схема фінансування

При плануванні заходів та джерел фінансування було враховано зусилля сільської ради по залученню грантових коштів, коштів державного бюджету через ДФРР, а також коштів бізнесу на основі публічно-приватного партнерства. Усі заходи є реальними до виконання у передбачений проміжок часу та з точки зору фінансового забезпечення

 

                                                                                                                                                                                                   Таблиця 2. Схема фінансування

(грн.//євро. За розрахунковий курс взято офіційний курс НБУ станом на 1 серпня 2018року  : 1 євро = 31, 5307грн)

Дії за проектом (-ми[1])

 

Заплановані витрати,

тис.грн./євро

Джерела фінансування [2] тис.грн./євро

Нестача фінансування

Примітки

Місцевий бюджет

Бюджети вищого рівня

Приватний сектор//інші організації, асоціації ОМС

Донори

 

 

 

1.1.Функціонування центру економічного зростання громади (як частина регіональної мережі)

945,00/ 29,97

178,00/5,65

 

63,00/2,0

704,00/22,33

 

 

 

1.2. Відведення земельної ділянки під сільський ринок в с. Мамалига

120,00/3,81

120,00/3,81

 

 

 

 

 

 

1.3. Функціонування  інтерактивної площадки «Клуб молодого підприємця»

120,00/

3,81

 

 

30,00/

0,95

90,00/ 2,85

 

 

 

1.4. Залучення грантових коштів для створення/розширення нових бізнесів

200,00/

6,34

 

 

50,00/

1,59

150,00/4,76

 

 

 

1.5. Проведення навчання з ІТ-технологій у сфері бізнесу

180,00/

5,71

 

 

40,00/

1,27

140,00/ 4,44

 

 

 

1.6.  проведення навчальних семінарів  та тренінгів для бізнес-середовища громади

300.00/

9,51

 

 

100,00

3,17

200,00/ 6,34

 

 

 

1.7. Створення інвестиційного паспорту громади

 

______

 

 

 

 

 

 

 

1.8. Формування бази інвестиційних пропозицій громади ( "Greenfield" та «Browfield»)

____

 

 

 

 

 

 

 

1.9. Проведення грошової оцінки земель

126,00/

4,00

126,00/

4,00

 

 

 

 

 

 

1.10. Проведення інвентаризації земельних ресурсів

___

 

 

 

 

 

 

 

1.11. Формування інформаційних площадок для можливості просування іміджу громади, промоції товарів власного виробництва

5,0/0,16

5,0/ 0,16

 

 

 

 

 

 

2.1.  Становлення та розвиток cільськогосподарського кооперативу

1085,00/34,41

 

 

277,00/8,79

808,00/25,63

 

 

 

2.2. Навчання/підвищення кваліфікації фахівців для сільськогосподарського кооперативу

10,00/

0,32

 

 

10,00/

0,32

 

 

 

 

3.1. Будівництво ЦНАПу

 

18324,3/581,16

1832,4/58,11

16491,9/ 523,04

 

 

 

 

 

  1. Відкриття пункту оформлення та видачі жителям громади паспортів громадянина України у формі ID-картки та закордонних  паспортів

400,0/

12,69

400,0/ 12,69

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

21815,3/ 691,88

2661,4/

84,42

16491,9/ 523,04

570,0/

18,08

2092,0/66,34

 

 

 

                     

 

11. Показники і механізми моніторингу

Для забезпечення контролю за якістю та своєчасністю виконання заходів плану дій,виявлення  потреби своєчасного коригування розроблено показники моніторингу. Для забезпечення відкритості і прозорості, підзвітності громаді розпорядженням голови буде створено моніторингову групу із залученням представників громадськості та бізнесу.

Таблиця 3. Показники і механізми моніторингу

Дії / Ідеї проекту (-ів[3]

Тривалість (початок дії [4]дд.мм.рррр – завершення дд.мм. рррр)

Очікувані результати

з 1го по 6й  місяць

з 7го по 12й  місяць

з 13го по 18й  місяць

з 19го по 24й  місяць

1.1.Функціонування центру економічного зростання громади (як частина регіональної мережі)

 

01.01.2019-31.12.2020

Проведення заходів на базі центру: щомісячно до 10-ти заходів. Задіяно до 120учасників/місяць

Проведення заходів на базі центру: щомісячно до 10-ти заходів. Задіяно до 150учасників/місяць

Проведення заходів на базі центру: щомісячно до 10-ти заходів. Задіяно до 150учасників/місяць

Проведення заходів на базі центру: щомісячно до 10-ти заходів. Задіяно до 150учасників/місяць.

Переведення центру на самоокупність.

1.2. Відведення земельної ділянки під сільський ринок в с. Мамалига

01.01.2019-31.03.2020

Прийняття рішення сільською радою щодо відведення земельної ділянки

Розробка документації на землевідведення

Затвердження документації сільською радою

Затвердження документації сільською радою

 

1.3. Функціонування інтерактивної площадки «Клуб молодого підприємця»

01.01.2019-31.12.2020

Проведення заходів для молоді на базі Центру економічного зростання громади.

Щомісячно приймає участь біля 50молодих людей

Проведення заходів для молоді на базі Центру економічного зростання громади.

Щомісячно приймає участь біля 50молодих людей

Проведення заходів для молоді на базі Центру економічного зростання громади.

Щомісячно приймає участь біля 50молодих людей

Проведення заходів для молоді на базі Центру економічного зростання громади

Щомісячно приймає участь біля 50молодих людей

1.4. Залучення грантових коштів для створення/розширення нових бізнесі

01.01.2019-31.12.2020

Пошук грантових програм та подання заявок (Програма АDA, інші). Відбір кандидата, підготовка бізнес-плану, започаткування діяльності

Пошук грантових програм та подання заявок (програма АDA – ІІ етап).

Відбір кандидата, підготовка бізнес-плану

Пошук грантових програм та подання заявок

 

Започаткування діяльності в рамках ІІ етапу програми АDA

Пошук грантових програм та подання заявок

1.5. Проведення навчання з ІТ-технологій у сфері бізнесу

01.01.2019-22.10.2019

Відібрані  тренери програми. Підготовлено навчальні модулі. Відібрано  учасників навчання Проведено І модуль тренінгів

Проведено  ІІ  навчальний модуль. 5 представників МСП пройшли навчання.

За його результатами у виробничі процеси впроваджується використання нових ІТ-рішень.

Учасники навчання передають отримані знання та навики через проведення тематичних навчальних модулів у громаді за принципом «рівний-рівному». 20 представників МСП отримали нові знання та навички щодо впровадження ІТ-рішень у бізнес-процеси 

 

1.6.  проведення навчальних семінарів  та тренінгів для бізнес-середовища громади

01.01.2019-31.12.2020

Підготовка та проведення тематичних семінарів та тренінгів – на запит бізнесу

(як мінімум – 4заходи на місяць

Підготовка та проведення тематичних семінарів та тренінгів – на запит бізнесу (як мінімум – 4заходи на місяць)

Підготовка та проведення тематичних семінарів та тренінгів – на запит бізнесу

(як мінімум – 4заходи на місяць)

Підготовка та проведення тематичних семінарів та тренінгів – на запит бізнесу

(як мінімум – 4заходи на місяць)

 

1.7. Створення інвестиційного паспорту громади

01.01.2019-28.02.2019

Розроблено інвестиційний паспорт громади. Паспорт розміщено на офіційному сайті сільської ради

Здійснюється оновлення інформації

Здійснюється оновлення інформації

Здійснюється оновлення інформації

1.8. Формування бази інвестиційних пропозицій громади ( "Greenfield" та «Browfield»)

01.019.2019-31.12.2020

Проведено аналіз наявних вільних земельних ділянок та будівель/май майно комплексів. Сформовані інвестиційні пропозиції та розміщені на сайті селищної ради.

База сформована у основі.

Регулярно здійснюється оновлення бази

Здійснюється оновлення бази

Здійснюється оновлення бази

1.9. Проведення грошової оцінки земель

01.01.2019 – 31.12.2019

Прийняття рішення сесії щодо виділення коштів

Заключення договору на виготовлення технічної документації

Затвердження сесією сільської ради готової  технічної документації

 

1.10. Проведення інвентаризації земельних ресурсів

01.01.2019 – 31.12.2019

Прийняття сесією сільської ради рішення щодо проведення інвентаризації.

Заключення договору та виготовлення технічної документації

Затвердження сесією сільської ради готової  технічної документації.

Розміщення інформації на офіційному сайті громади

 

 

1.11. Формування інформаційних площадок для можливості просування іміджу громади, промоції товарів власного виробництва

01.01.2019-31.12.2020

Розміщення інформаційних повідомлень, публікацій у ЗМІ. Участь у радіо та телепередачах. Розміщення проморолика про громаду в Інтернет – ресурсах

Розміщення інформаційних повідомлень, публікацій у ЗМІ. Участь у радіо та телепередачах. Виготовлення проморолика про економічний потенціал громади та його просування.

Розміщення інформаційних повідомлень, публікацій у ЗМІ. Участь у радіо та телепередачах. Просування проморолика про економічний потенціал громади

Розміщення інформаційних повідомлень, публікацій у ЗМІ. Участь у радіо та телепередачах. Просування проморолика про економічний потенціал громади

2.1.  Становлення та розвиток cільськогосподарського кооперативу

01.01. 2019-22.10. 2019

Підготовка бізнес-плану. Відведення земельної ділянки

Закупівля та встановлення необхідного обладнання. Початок роботи

Становлення господарської діяльності кооперативу.

.

 

2.2. Навчання/підвищення кваліфікації фахівців для сільськогосподарського кооперативу

01.01. 2019-22.10. 2019

Навчання/підвищення кваліфікації фахівців для сільськогосподарського кооперативу

Навчання/підвищення кваліфікації фахівців для сільськогосподарського кооперативу

 

 

3.1. Будівництво ЦНАПу

 

01.01. 2019-312.12. 2020

Проведення тендерних процедур.

Початок будівельних робіт

Проведення будівельних робіт

Проведення будівельних робіт

Завершення будівельних робіт.

Введення ЦНАП  в експлуатацію

3.2.Відкриття пункту оформлення та видачі жителям громади паспортів громадянина України у формі ID-картки та паспортів для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм

01.01.2019-01.03.2020

Прийняття рішення сесією сільської ради щодо виділення коштів на придбання обладнання

Облаштування приміщення.

Придбання обладнання. Проходження навчання .

Початок роботи.

Кількість осіб, які в місяць отримують послуги

 

 

 

12. Додатки  

 

Додаток А: Розпорядження про створення  та склад робочої групи

Додаток Б: Таблиці

Додаток A.

 

 

 

ДОДАТОК Б.

 

Таблиця 4: Класифікація за видами економічної діяльності

 

 

 

У тому числі

Усього,

одиниць

підприємства

ФОПи

одиниць

% до загальної кількості

одиниць

%до загальної кількості

Усього

250

49

19,6

201

80,4

у тому числі

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

92

11

22,5

81

40

Промисловість

1

1

2

 

 

Будівництво

 

 

 

 

 

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

93

4

8,2

89

44,5

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

8

8

16,2

 

 

тимчасове розміщування й організація харчування

7

 

 

7

3,5

інформація та телекомунікації

8

8

16,2

 

 

фінансова та страхова діяльність

3

3

6,3

 

 

операції з нерухомим майном

 

 

 

 

 

професійна, наукова та технічна діяльність

 

 

 

 

 

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

 

 

 

 

 

Освіта

 

 

 

 

 

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

16

4

8,2

12

6

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

 

 

 

 

 

надання інших видів послуг

22

10

20,4

12

6

 

 

Таблиця 5: Розподіл  компаній приватного сектору за чисельністю та видами діяльності

 

Види економічної діяльності

Кількість та % компаній

 

Усього

Мікро

Малі

Середні

Великі

 

одиниць

%

одиниць

%

одиниць

%

одиниць

%

сільське, лісове та рибне господарство

92

81

 

11

 

-

 

-

 

промисловість

1

 

 

1

 

-

 

-

 

будівництво

 

 

 

 

 

-

 

-

 

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

93

93

 

4

 

-

 

-

 

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

8

 

 

8

 

-

 

-

 

тимчасове розміщування й організація харчування

7

7

 

 

 

-

 

-

 

інформація та телекомунікації

8

 

 

8

 

-

 

-

 

фінансова та страхова діяльність

3

 

 

3

 

-

 

-

 

операції з нерухомим майном

 

 

 

 

 

-

 

-

 

професійна, наукова та технічна діяльність

 

 

 

 

 

-

 

-

 

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

 

 

 

 

 

-

 

-

 

освіта

 

 

 

 

 

-

 

-

 

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

16

12

 

4

 

-

 

-

 

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

 

 

 

 

 

-

 

-

 

надання інших видів послуг

 

22

12

 

10

 

-

 

-

 

Разом:

250

201

80,4

49

19,6

-

 

-

 

                     

 

 

Таблиця 6: Оцінка співпраці на місцевому рівні

 

Назва та/або функція (сфера/тема якої вона стосується)

Залучені інституції/ особи

Досягнення

(тут також потрібно вказати, яким чином вона здійснюється: наприклад, на етапі планування, реалізації проектів, надання послуг, на постійній основі або періодично/ разово)

 

Оцінка: корисно чи не корисно

Державні закупівлі

Сільська рада, приватні підприємці

Закупівля товарів та послуг для потреб комунальних закладів у місцевих підприємців(допорогові закупівлі)

корисно

Орендні відносини

Сільська рада, суб‘єкти господарювання

Надання на правах оренди вільних приміщень та земельних ділянок для провадження господарської діяльності

Корисно

Затвердження Програми «Забезпечення ефективної організації роботи з надання адміністративних послуг та сервісів Центром обслуговування платників податків Новоселицького району на 2017-2018 роки»

Сільська рада, Новоселицька ОДПІ Головного управління ДФС в Чернівецькій області

Спрощення процедур наданя послуг ДФС платникам податку, підвищення якості наданих послуг

Корисно

 

 

Таблиця 7: Галузі (та підгалузі) з перспективою зростання та їхні проблеми

 

Галузь зростання (підгалузь)

 

Основні проблеми, вирішити які можна за допомогою послугз підтримки бізнесу

Сільське господарство

Інформаційна підтримка та супровід щодо участі у державних програмах підпримки агропромислового сектору

Торгівля

Відсутність кваліфікованих працівників – підвищення рівня кваліфікації через проведення фахових тренінгів, майстер-класів, перепідготовка у співпраці із службою зайнятості

Туристична галузь (спелеологія)

Перебуває на стартовому етапі. ОМС у співпраці з державними органами влади України та Молдови має сформувати адміністративні передумови для розвитку

 

 

Таблиця 8: Потреби приватного сектору у земельних ресурсах та інфраструктурі

 

Виражені потреби приватного сектора за типом інфраструктури

Існуючі умови задоволення потреб

в цьому сегменті

Можливі потреби в майбутньому (протягом 6 років)

Робоча площа для мікро - підприємств або приватних підприємств (майстерні) - (із/без) спільними об'єктами

достатній

У випадку збільшення попиту, сільська рада має вільні приміщення для надання їх в оренду

Офісні приміщення - (із/без) спільними об'єктами

достатній

У випадку збільшення попиту, сільська рада має вільні приміщення для надання їх в оренду

Бізнес-інкубатор (<10 стартапів/ мікро-підприємств; > 10 стартапів/мікро-підприємств)

відсутній

Є потреба у створенні 1 бізнес-інкубатора

Бізнес/Промисловий парк

 

 

Відсутня земельна ділянка

_____

Науковий/Технологічний парк

 

 

відсутні

______

 

 

Таблиця 9: Правова та інституціональна база

 

Встановлені проблеми в сфері регулювання

Високий/низький негативний вплив

Основний регулюючий орган

Можливість пом'якшення / поліпшення на місцевому рівні (докладно)

Низька економічна активність суб‘єктів господарювання

Високий

Сільська рада

Створення пільгового режиму діяльності для суб‘єктів господарювання, що реалізовують інвестиційні проекти на території громади (звільнення на певний період від місцевих податків і зборів); сприяння в отриманні суб‘єктами господарювання приміщень та/або земельних ділянок для здійснення підприємницької діяльності

Часта зміна нормативно-правової бази

середній

ВРУ

Своєчасне інформування суб’єктів господарювання про зміни

Відсутність вигідних умов кредитування підприємництва та надання цільових субсидій

Високий

ВРУ, КМУ

Постійний моніторинг державних, регіональних програм,  програм технічної допомоги щодо можливостей фінансової та/або не фінансової підтримки бізнесу та доведення їх до місцевих СПД

Відсутність інституції підтримки бізнесу

Середній

ОМС

Створення Центру економічного зростання громади

Відсутність ЦНАПу у громаді

середній

ОМС

Будівництво та облаштування ЦНАПу

 

 

 

 

Таблиця 10: Ситуація з кваліфікованою робочою силою

 

Галузь

(Відповідно до Таблиці 1]

Поточна ситуація з кваліфікованою робочою силою

(наприклад, значна кількість/невелика нестача/невідповідність /перевищення попиту)

Прогнозована ситуація у майбутньому

(наприклад, значна кількість/невелика нестача/невідповідність /перевищення попиту)

Можливі напрямки дій

Сільське господарство

Невелика нестача

Невелика нестача

Проведення навчань, тренінгів та обміну досвіду для бажаючих

Промисловість

Невелика нестача

Перевищення попиту

Створення нових робочих місць

Торгівля

Невелика нестача

Невелика нестача

Проведення навчань, тренінгів для підвищення фахового рівня

 

 

 

 

 

Таблиця 11: Як місцевість сприймається її мешканцями

Позитивні аспекти, очевидні сильні сторони нашої місцевості на думку мешканців

Ступінь важливості (1-5)

Негативні аспекти, очевидні СЛАБКІ сторони нашої місцевості на думку мешканців

Ступінь важливості (1-5)

Вигідне георгафічне розташування на перетині кордону трьох держав

4

Віддаленість від районного та обласного центру

4

Через громаду пролягає траса національного значення 

4

Незадовільний стан вулиць комунальної власності

5

Сприятливі кліматичні умови та родючі грунти для фермерства та вирощування с/г продукції

5

 

 

Можливі дії, легкі для втілення

Під керівництвом

 

 

 

 


[1]

 

 

[4]

 

 

 

 

ПЛАН

МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОБ‘ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

 

 

 

 

 

 

Україна

Серпень 2018

 

 

Передмова

Шановні жителі, партнери, інвестори!

Ми живемо в період серйозних змін, коли відбувається переформатування суспільних відносин. Коли відповідальність за багато сфер життєдіяльності переходить на рівень громади. А вслід за нею мають іти і ресурси та відповідальність. Органи місцевого самоврядування стають реально зацікавленими в економічному зростанні своєї території.

 

І для того, щоб забезпечити добре врядування на рівні громади, потрібні  нові знання і навички управління, нові підходи до планування розвитку з врахуванням та балансом інтересів усіх зацікавлених сторін. Впровадження принципу повсюдності місцевого самоврядування відкриє нові горизонти для розвитку нашої громади. Першочерговою умовою забезпечення сталості нашої громади бачимо сприяння економічному зростанню – це забезпечить нові якісні робочі місця, добробут мешканців, надходження до місцевого бюджету та забезпечення соціальних стандартів життя у громаді.

Тому наша громада доєдналася до Ініціативи Європейського Союзу – «Мери за економічне зростання», метою якої є сприяння розвитку потенціалу місцевих органів влади країн Східного партнерства в стимулюванні економічного зростання, підвищення рівня зайнятості, забезпеченні участі громадян в економічних, соціальних і культурних процесах на місцевому рівні, а також підвищенні їх добробуту та якості життя. В рамках цієї ініціативи ми розробили план економічного розвитку громади на найближчі роки.

Це – перший план першочергових кроків на довгому шляху формування партнерських відносин «влада-бізнес-громада» у напрямку економічного зростання. Вчимось один одного чути, розуміти, поважати, знаходити точки дотику, формувати точки зростання та спільно рухатись вперед, розбудовуючи сильну, економічно спроможну громаду для себе та своїх дітей.

 

З повагою,

голова Мамалигівської громади                                                       Аркадій  Шова

 

______________________________________

Щоб отримати копію цього Плану, зверніться до:

Ім’я: Олена Думініка

Посада: керуюча справами сільської ради

Адреса:Чернівецька обл., Новоселицький  р-н, с.Мамалига

Телефон:+38 0954977795

Електронна пошта: mamalyha_s_rada@ukr.net

Веб-сайт: https://www.mamalyha.com.ua

 

 

ЗМІСТ

 

 

сторінка

1. Резюме

4

2. Перелік таблиць та схем

5

3. Перелік скорочень

5

4. Вступ до Плану

6

5. Процес розробки Плану місцевого економічного розвитку

7

6. Місцевий економічний аналіз:

8

6.1. Аналіз місцевої економічної структури

8

6.2. Міжсекторальне співробітництво і взаємодія на місцевому рівні

9

6.3. Прозора, вільна від корупції адміністрація, що сприяє розвитку бізнесу

10

6.4. Доступ до фінансування

11

6.5.Земельні ресурси та інфраструктура

11

6.6. Правова та інституціональна база

12

6.7. Кваліфіковані трудові ресурси, інклюзивність

12

6.8. Зовнішнє позиціонування та маркетинг

12

7. SWOT- аналіз

13

8 Бачення та цілі

14

9. План дій

15

10. Схема фінансування

19

11. Показники та механізми моніторингу

22

12. Додатки:

26

Додаток А: Розпорядження про створення робочої групи та склад робочої групи

26

Додаток Б: Таблиці

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Резюме

План місцевого економічного розвитку Мамалигівської  об’єднаної громади  розроблено відповідно до методології та за координації Ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання».

         Наша громада  приєдналась в грудні 2017 року до Ініціативи, прагнучи набути пропоновані нею європейський досвід і знання щодо розвитку територій та повною мірою скористатись можливостями, пропонованими Ініціативою, а саме: налагодити партнерство в громаді та за її межами, знайти потенційних інвесторів та активно брати участь у всіх  заходах.

           Мамалигівська об’єднана територіальна громада розташована на кордоні з Молдовою і є «воротами Буковини» до Молдови. Специфіка розташування в певній мірі формує і структуру зайнятості та економіки в громаді.

Площа території громади складає 139,304 кв.км.

Площа сільськогосподарських угідь - 10036,77 га.

Площа лісів, що експлуатуються - 983,4 га.

До складу громади входить 8 населених пунктів із загальною чисельністю мешканців 12315 осіб. Основну частину населення громади складають молдовани - 80%, частка українців становить 18%, представників інших національностей – 2%. Працездатне населення віком від 16 до 59 років складає 68% від загальної кількості.

Основою економіки Мамалигівської обʼєднаної територіальної громади є сільське господарство та торгівля. На території громади здійснюють господарську діяльність близько 250 суб’єктів підприємницької діяльності, в тому числі:

- 201 приватних підприємців (основні напрями діяльності – роздрібна торгівля, товарне виробництво – вирощування сільськогосподарських культур, обробка деревини, виготовлення меблів).

- 49 юридичних осіб.

            Прикордонне розташування стимулює  розвиток торгівлі, в першу чергу, продуктами харчування, та надання транспортно-логістичних послуг.

            Проведений SWOT-аналіз показує, що поряд з позитивними моментами, наявними в громаді, ризиком, особливо з точки інвесторів, є високий рівень корупції на загальнонаціональному рівні, непрацююча правоохоронна система, затягування з різного роду дозвільними документами на обласному та державному рівнях.

Тому, виходячи із результатів аналізу, враховуючи, що громада володіє незначною часткою   вільних земельних ресурсів  та приміщень, придатних для виробничої та комерційної діяльності, основний аспект робиться на підтримку та створення сприятливих умов для функціонування та розвитку вже існуючого бізнесу, а також спроби кооперації дрібних сільськогосподарських товаровиробників.

            Мамалигівська громада в майбутньому – це  комфортна для мешканців територія з розвинутою інфраструктурою та потужним аграрним сектором.  Для досягнення цього на найближчі два роки в напрямі економічного розвитку поставлені наступні цілі:

 1. Сприяння започаткуванню та розвитку приватної бізнес-ініціативи в громаді;
 2. Підтримка та сприяння розвитку ОСГ та кооперації в селах громади;
 3. Створення передумов для економічного розвитку та залучення інвестицій в інфраструктуру громади.

            В переліку заходів задля досягнення вказаних цілей,  ми плануємо створення такої інституції підтримки бізнесу  як  центр надання адміністративних послуг, створення Центру економічного зростання громади як частини регіональної мережі;  плануємо розпочати роботу з молоддю на базі «Клубу юного підприємця», проаналізувати та оприлюднити наявні ресурси  громади через створення інвестиційного паспорту громади, систематизувати комерційні пропозиції від приватного сектору, провести інвентаризацію земельних та водних ресурсів. Для формування якісних передумов для розвитку бізнесу планується також продовження роботи по формуванню Генеральних планів населених пунктів громади. Для підвищення фахового рівня місцевого приватного сектору передбачається проведення низки навчальних семінарів та тренінгів, зокрема, із застосування ІТ- технологій.А для економічної активізації мешканців громади передбачається створення сільськогосподарського кооперативу.             До фінансування заходів даного Плану будуть залучені  не тільки кошти місцевого  бюджету,  а й кошти проекту ЄС  в межах ініціативи M4EG  «Різні громади – спільні рішення для економічного зростання», кошти проекту АDA,  кошти приватного сектору та мешканців громади, а також кошти державного фонду регіонального розвитку. План з фінансової точки зору та наявних потенційних можливостей є реалістичним до виконання. Сільська рада бачить даний план як програмний документ, обов’язковий  до фінансування, реалізації та моніторингу проміжних етапів та результатів.

 

2. Перелік схем та таблиць

Таблиця 1: План дій

Таблиця 2: Схема фінансування.

Таблиця 3: Показники моніторингу

Таблиця 4: Класифікація за видами економічної діяльності

Таблиця 5: Розподіл  компаній приватного сектору за чисельністю та видами діяльності

Таблиця 6: Оцінка співпраці на місцевому рівні

Таблиця 7: Галузі (та підгалузі) з перспективою зростання та їхні проблеми

Таблиця 8: Потреби приватного сектору у земельних ресурсах та інфраструктурі

Таблиця 9: Правові та інституціональні умови

Таблиця 10: Шляхи досягнення балансу між попитом на кваліфіковані трудові ресурси і можливостями працевлаштування в муніципальній освіті - системний аналіз

Таблиця 11: Як місцевість сприймається її мешканцям

3. Перелік скорочень

 • ОМС – орган місцевого самоврядування
 • ОТГ – об‘єднана територіальна громада
 • СПД – суб‘єкт підприємницької діяльності
 • МСБ – малий та середній бізнес
 • ЦНАП – центр надання адміністративних послуг
 • СОК – сільськогосподарський обслуговуючий кооператив
 • ЄС – Європейський Союз                                                                                        
 • ФАП – фельдшерсько-акушерський пункт
 • ЗУ – Закон України
 • SWOT – аналіз сильних, слабких сторін, а також, сприятливих можливостей і загроз ДФРР – Державний фонд регіонального розвитку
 • M4EG – ініціатива Європейського Союзу «Мери за економічне зростання»
 • Проект АДА – Проект Австрійської Агенції розвитку  Сприяння сталому розвитку сільських територій Чернівецької та Одеської областей
 • Проект M4EG – проект «Різні громади – спільні рішення для економічного зростання», що реалізується за підтримки ЄС в межах ініціативи «Мери за економічне зростання»
 • ОСГ – особисті селянські господарства
 • Проекти/програми МТД – проекти та програми в рамках залучення міжнародної технічної допомоги 
 • с/г – сільське господарство
 • ДФС – державна фіскальна служба 
 • ТПВ – тверді побутові відходи
 • ПКД – проектно-кошторисна документація
 • ДАБІ – державна архітектурно-будівельна інспекція
 • СПД – суб’єкт підприємницької діяльності
 • УКБ- управління капітального будівництва
 • Агенція – асоціація органів місцевого самоврядування Чернівецької області «Агенція розвитку громад Буковини»
 • ЧНУ - Чернівецький Національний університет ім. Ю.Федьковича
 • ТОВ – Товариство з обмеженою відповідальністю.

 

4.Вступ до Плану

Процес децентралізації влади, що розпочався в Україні у 2014 році, призвів до утворення 14 серпня 2015 року Мамалигівської сільської об’єднаної територіальної громади. Вже на етапі створення громада зустрілася з багатьма викликами, серед яких - потреба ефективного управління новими земельними, інвестиційними, фінансовими та бюджетними ресурсами, які стали доступними для ОТГ і можуть бути використані для місцевого економічного розвитку. Участь в ініціативі «Мери за економічне зростання» ми вбачаємо для себе як дієвий ресурс, який дозволить:

 

 • Активізувати діалог з представниками бізнес-спільноти та налагодити партнерства, спрямовані на збільшення економічної ефективності вже існуючих проектів, започаткування нових ініціатив та стимулювання зайнятості населення;
 • Закласти основи  економічного зростання новоствореної об’єднаної громади з урахуванням провідного європейського досвіду та сучасних підходів до розбудови економіки сталого розвитку.

Керуючись принципами Ініціативи, Мамалигівська сільська рада планує досягти якісно нових результатів економічного розвитку громади.

           Саме тому, на сесії Мамалигівської сільської ради об’єднаної територіальної громади від 12 грудня 2017 року було прийняте рішення №25 «Про приєднання до Ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання» та написання Плану місцевого економічного розвитку.

          Мамалигівська сільська об’єднана територіальна громада знаходиться на лівому березі р. Прут на перетині кордонів трьох держав: України, Румунії та Молдови. До складу громади входить 8 населених пунктів із загальною чисельністю мешканців 12315 осіб.

Працездатне населення віком від 16 до 59 років складає 68% від загальної кількості. З них жінок – 35%, чоловіків – 33%. Внутрішня міграція населення (у межах населених пунктів громади) складає близько 4%, еміграція населення за межі громади складає близько 8%, у той же час коли імміграція – 6,5%.       

 

Площа території громади складає 139,304 кв.км. Площа сільськогосподарських угідь - 10036,77 га. Площа лісів, що експлуатуються - 983,4 га.

Центр громади розташований у с. Мамалига, на відстані до Києва (аеропорту Бориспіль) -524,9 км , час подорожі - 8 год 36 хв., до обласного центру - 56,9 км, час подорожі - 1 год 9 хв. до районного - 27,4 км., час подорожі  – 30 хв.

            У селі Мамалига розташовані автомобільний та залізничний пункт контролю на кордоні з Молдовою. Через село проходить європейський автошлях, що бере свій початок в українському Стрию і закінчується в молдавському Кишиневі та є частиною національного автошляху Н10. В селі Мамалига перетинаються кордони України, Румунії та Молдови.

 

В процесі написання Плану Мамалигівська сільська рада прийшла до висновку, що в своїй діяльності тепер буде керуватися висновком, який був загальновідомим для країн Європейського Союзу, але абсолютно новим для нас – «Успіх місцевого економічного розвитку ґрунтується на державно-приватному партнерстві, а місцева влада і ділові кола є головними учасниками місцевого економічного розвитку».

Цей План є новим інструментом планування місцевого економічного розвитку та створення місцевого партнерства. Він спрямований передусім на розвиток приватного сектора місцевої економіки, стимулювання ділової активності місцевих мешканців та створення робочих місць.

Документ розроблений також  з врахуванням Законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про стимулювання розвитку регіонів», постанови Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», рішення XXXI сесії обласної ради VI скликання  «Про Стратегію розвитку Чернівецької області на період до 2020 року» та Стратегії розвитку громади до 2028 року, з врахуванням економічних  інтересів та потреб усіх населених пунктів, що увійшли до складу громади в результаті об’єднання.

План місцевого економічного розвитку є програмним документом сільської ради, підлягає виконанню, моніторингу якості виконання та досягнення поставлених цілей, та звітуванню.

План реалістичний, фінансовими джерелами його реалізації є кошти місцевого бюджету, ДФРР, залучені кошти місцевих мешканців та бізнесу, а також грантових програм, зокрема, в межах проекту «Різні громади – спільні рішення для економічного зростання», де наша громада виступає кінцевим бенефіціаром.

 

5.Процес розробки Плану місцевого економічного розвитку

         Розпорядженням Мамалигівського сільського голови від 04.01.2018 року № 02 була сформована робоча група з розробки Плану місцевого економічного зростання Мамалигівської сільської ради у кількості 9 осіб (див. Додаток №1) До складу комісії увійшли 4 активні  представники  місцевого бізнесу, які є також і депутатами сільської ради, керівництво сільської ради – голова та секретар, та представники  громадськості.(див список робочої групи, Додаток А стор. 26). З точки зору гендерного балансу у склад робочої групи увійшло 3 жінки та 6 чоловіків.  Усі засідання групи проводились у відкритому режимі  та з попереднім анонсуванням часу та місця проведення засідань ,тому усі бажаючі мали можливість прийняти участь у розробці Плану.  Було проведено 5 засідань робочої групи.

            На нашу думку залучення більш широкого кола заінтересованих осіб до розробки Плану місцевого економічного розвитку дозволяє ідентифікувати та знайти прийнятні шляхи усунення проблем громади, забезпечити налагодження діалогу між місцевим бізнесом, громадськістю та владою. Розроблений таким чином План відображає інтереси усіх сторін, а тому сприймається громадою як «свій» і незалежно від особистісних якостей керівників або політичної ситуації, спрямовується на покращення стандартів життя та зміц­нення місцевої демократії.

 

6. Місцевий економічний аналіз

 

6.1 Аналіз місцевої економічної структури

 

На території громади здійснюють господарську діяльність близько 250 суб’єктів підприємницької діяльності. Наявні суб’єкти господарювання в громаді відносять до малих, при цьому 80,4% з них є мікропідприємствами. (Див. таб. №5 Додатку Б)

На території громади здійснюють господарську діяльність:

- 201 приватний підприємець  (основні напрями діяльності – роздрібна торгівля, товарне виробництво – вирощування сільськогосподарських культур, обробка деревини, виготовлення меблів, рибне господарства).

- 49 юридичних осіб у галузях виробництва будівельних матеріалів, торгівлі та сільськогосподарського виробництва.

Найбільш потужними є СПД є ТОВ «Мамалигівський гіпсовий завод», річний оборот якого за останній рік складає 29 937 тис.грн , та ТОВ «Агрофірма імені Суворова з оборотом  у 76614 тис.грн.  

 

Домінуюча частина працездатного населення громади зайнята в особистому селянському господарстві, та за рахунок заробітчанства в інших регіонах та країнах. Рівень міграції складає 13%, населення в основному працює в таких країнах: Польща ,Італія, Бельгія, Англія, Франція. В особистих селянських господарствах в основному вирощують зернові культури, утримують худобу. Робоча група, провівши опитування власників ОСГ виявила, що громада потребує нового досвіду та підходу у пошуку механізмів створення доданої вартості на місцях, нових перспективних напрямків розвитку . Так як  відсутня будь-яка переробка продукції  і зібраний врожай продається практично з поля по дуже низьких цінах.

 У приватних домогосподарствах немає ніякої можливості висушити зерно чи провести його сортування, тому  селяни або продають його за безцінь, або взагалі втрачають, бо за добу не висушене зерно псується.  В громаді гостро стоїть  потреба встановлення зерно сушки . Дане питання було обговорене на зборах і мешканців-представників  усіх населених пунктів громади, і шляхом голосування за ініціативою самих мешканців. Було прийнято рішення про створення кооперативу  для сушки зерна за підтримки проекту ЄC M4EG «Різні громади – спільні рішення для економічного зростання». В подальшому планується  розвиток кооперативу за рахунок закупівлі та встановлення крупорушки та лінії розфасовки, щоб ще збільшити додану вартість продукції  для членів кооперативу.

 

 На території громади  СПД ведуть різні види господарської  діяльності (Детальніше див. таб. 4 Додатку Б) в основному  в галузях сільськогосподарського виробництва (у статусі фермерських господарств) та рибне господарство  .

        За останніх 2 роки найбільш динамічно розвивалась галузь роздрібної торгівлі,галузь сільського, лісового та рибного господарств. Перспективним сектором створення доданої вартості у громаді могла б стати переробка молока , адже  підприємства громади щоденно вивозять на молочні заводи біля  5т молока. Велика кількість молока виробляється і в особистих селянських господарствах. При цьому в громаді робочою групою виявлені наявні вільні виробничі приміщення, які побудовані під цех по переробці сиру, з належним чином облаштованими підвальними приміщеннями для зберігання сиру.

        Громада також має потенціал щодо розвитку туризму, оскільки на її території розташовані дві печери: «Попелюшка» та «Буковинка».

«Попелюшка» - гіпсова печера протяжністю понад 91км, вона третя в світі по довжині,є геологічною пам’яткою природи, придатна для комплексного використання. Має дуже великі за розмірами підземні галереї, надзвичайно великі спелеоресурси, унікальні мінеральні утворення та відклади.

        Печера «Буковинка» - теж є геологічною пам’яткою природи; є триповерховим лабіринтом протяжністю майже 5км.

        Обидві печери можуть використовуватися для наукового туризму та досліджень, а «Буковинка» - для спелеотуризму.  В громаді є фахівець, який займається дослідженнями даних печер. Наразі їх відвідування та використання відбувається хаотично, переважно науковцями. Робочою групою відмічено, що відвідування печер може стати однією з туристичних атракцій громади та його візитівкою. Перспективі розвитку туристичної галузі  в громаді додає ще й те, що на її території знаходиться ландшафтний заказник «Прутська заплава» та орнітологічний природний заказник «Драницький».  Але враховуючи юридичну невизначеність права власності на печери (вони розташовані на території двох держав: України та Молдови) та обмеженість фінансових ресурсів громади (бюджет розвитку громади на даний час складає всього  205 тис. грн. на рік),   у найближчих декілька років,  до узгодження питання прав власності  між двома країнами, Мамалигівська сільська рада не бачить реальних можливостей щодо розвитку напряму туристичної галузі та пошуку інвесторів, оскільки не зможе забезпечити правове підґрунтя.

        Оцінюючи реальну ситуацію фінансової спроможності громади та враховуючи думку мешканців при опитуванні Робоча група зробила висновки, що основна увага буде зосереджена на сприянні розвитку вже діючого бізнесу, а також започаткуванню нових бізнесів , в першу чергу, у сфері послуг, в яких існує потреба на рівні громади.

        За своїми розмірами увесь бізнес, що функціонує в  громаді, відноситься до категорії мікро - та малого., переважна більшість – це приватні підприємці, які є фахівцями у певному напрямку. У них часто не вистачає елементарних  юридичних знань, основ маркетингу. Про це говорять самі підприємці, які в рамках різних програм попадають на тематичні навчальні тренінги та семінари. Тому одним із своїх завдань сільська рада бачить проведення різнопланових навчальних тематичних заходів для бізнесу та активної молоді громади на базі створюваного Центру економічного зростання громади – як частини мережі на базі ОТГ Чернівецької області.

 

6.2.Міжсекторальне співробітництво і взаємодія на місцевому рівні

            Міжсекторальне співробітництво у  Мамалигівській громаді є несистемним та ситуативним, тобто передбачає взаємодію не на сталій основі та певних принципах, а задля вирішення поодиноких, не пов’язаних між собою завдань. Наприклад,  у громаді з місцевим бізнесом налагоджена дієва співпраця у питаннях закупівель: сільська рада комунікує з місцевим бізнесом, збираючи інформацію про товари та послуги, які вони реалізують, щоб  максимально здійснювати  допорогові закупівлі у них та запрошує місцевих підприємців приймати участь у тендерах: це дає можливість дати підприємствам роботу, забезпечити оплату праці та, як наслідок, наповнювати  місцевий бюджет.

 

            Також на прохання підприємців місцевою владою налагодженна робота з фіскальною службою з процедурних питань та якості надаваних  ними послуг (Див. таб. №6 Додатку Б).

            Для бізнес-середовища та мешканців громади  сільською радою періодично організовуються та проводяться із залученням фахівців тематичні семінари з проблемних питань законодавчого регулювання бізнесу, питань взаємодії бізнесу з мешканцями та місцевою владою, з питань, пов’язаних із проведенням реформ в багатьох сферах.

            Однак усі ці дії носять несистематичний характер, здійснюються в міру виникнення  соціальної напруги з тих чи інших питань. Тобто, будь-якої реальної інституції підтримки бізнесу в громаді немає. В цілому місцеве співробітництво переважно спрямоване не на досягнення цілей місцевого економічного розвитку, а на вирішення певних поточних питань життєдіяльності громади, як-от, покращення та розвиток місцевої інфраструктури, благоустрою.       

  Низький рівень наявного людського потенціалу громади уповільнює процес її розвитку. . Громада вважає, що створення  бізнес-інкубатору, який надаватиме послуги з підтримки та розвитку бізнесу (проведення освітніх заходів (семінари, тренінги), сo-working – послуги, зустрічі, демонстрації та ін.))дасть нове дихання та поштовх громаді до розвитку.  Такі дії  заплановано зробити в межах Проекту M4EG через створення Центру економічного зростання громади. Наразі вже виготовлена та затверджена  проектно-кошторисна документація на проведення необхідних ремонтних робіт, проведений тендер та відібраний постачальник  послуг. Також оголошений конкурс на вакансію адміністратора Центру.  

В процесі налагодження міжсекторального партнерства в громаді, цей План розглядається як органічна складова, оскільки він закріплює усвідомлення необхідності співпраці, визначає Мамалигівську об’єднану громаду  як ініціатора та координатора такого партнерства, містить спільне бачення подальшого економічного розвитку, чітко розподіляє ролі та визначає механізми взаємодії на найближчу перспективу.

 

6.3 Прозора, вільна від корупції адміністрація, що сприяє розвитку бізнесу

 

У своїй діяльності Мамалигівська громада намагається відповідати таким принципам :

прозорість, несприйняття корупції та орієнтованість на потреби мешканців та бізнесу як замовників послуг та платників податків.

Громада має офіційний сайт https://www.mamalyha.com.ua,  де розміщується всі проекти нормативно-правових актів для обговорення. Також громада має свою офіційну сторінку у Фейсбук – «Мамалигівська сільська рада  об’єднаної територіальної громади». 

Склад виконавчого комітету, депутатів сільської ради розміщено на сайті. Рішення виконавчого комітету та сесій, річні плани закупівель із змінами також постійно розміщуються на офіційному сайті. В  приміщенні сільської  ради розміщено інформаційні стенди та дошки оголошень з інформацією, яка постійно оновлюється. Саме вільний доступ громадськості до інформації щодо діяльності сільської ради є головним чинником прозорості та найдієвішим  методом протидії корупції на місцях.

            Проблемою громади є відсутність Центру надання адміністративних послуг у громаді, оскільки немає відповідного приміщення. Можливість отримання багатьох послуг на місці значно спростила би процедуру для бізнесу і мешканців, а також зменшила часові витрати. Тому сільською радою була розроблена проектно-кошторисна документація для будівництва ЦНАПу, підготовлений та поданий на конкурсний відбір проект для фінансування за рахунок коштів ДФРР. Проект розрахований на 2018-2020р.р., був відібраний до фінансування у 2018 році, наразі відбуваються тендерні процедури з вибору підрядника.

           Однак, досі відсутня  систематизована інформація щодо вільних земельних ділянок, приміщень, які є у власності громади, є потреба поновити оцінку земельних ресурсів. Тому планується  провести інвентаризацію наявних ресурсів – земельних та майнових, визначитись з їх цільовим призначенням та сформувати інвестиційні пропозиції, щоб місцевий бізнес розумів потенційні можливості для розвитку.

6.4 Доступ до фінансування

 

Через фінансову неграмотність,  брак інформації та практичного досвіду місцеві підприємці фактично  не використовують кошти з діючих програм державної підтримки для фермерських господарств та сільськогосподарських кооперативів, садівництва та виноградарства. Основними джерелами фінансування приватного бізнесу є власні кошти та запозичені у друзів, родичів..

Тому громада працює в напрямку пошуку та залучення інших джерел фінансування, надання бізнесу інформаційної підтримки щодо діючих програм підтримки бізнесу Європейського Союзу, інших донорів, створення місцевих кредитних спілок.

Так, представники бізнесу взяли участь в навчальній поїздці у м. Стрий, де мали змогу ознайомитись із історією заснування та розвитку місцевої кредитної спілки «Злагода», отримати контакти та поспілкуватись щодо можливості або відкриття відділення, або співпраці. Також громада є учасником проекту ADA, який надає фінансову підтримку на започаткування власної справи. На території громади  розміщенні два відділення   Ощадбанку, банкомати Райфайзен банк Аваль. З представниками банків, у т.ч. і тих, які не мають своїх відділень у громаді,  налагоджений діалог, і при наявності програм, які можуть бути цікавими та корисними мешканцям, малому бізнесу, організовуються зустрічі, на яких доводиться інформація (наприклад, щодо «Теплих кредитів»,  банківські програми для малого бізнесу). Однак на загал  реальні відсоткові ставки по кредитах є високими для малого бізнесу.

Сільська рада тісно співпрацює  з Департаментом  агропромислового розвитку Чернівецької облдержадміністрації щодо своєчасного надання інформації місцевому приватному бізнесу про наявні регіональні чи  державні програми підтримки  агропромислового сектору  та порядок їх використання. І щоб вони могли скористатися такою можливістю, цим планом також передбачено  вирішення питання  фінансової грамотності підприємців шляхом організації участі у навчальних заходах Центрами економічного зростання.

6.5 Земельні ресурси та інфраструктура

 

Найбільшим природним багатством та потенціалом Мамалигівської ОТГ є земля. Землі Мамалигівської об’єднаної територіальної громади налічують 139,304 кв. км.

Родючість ґрунтів та м’який клімат дає можливість вирощувати зернові, ранні овочі високої якості, займатись садівництвом. Продукція сільського господарства громади славиться по всій території України. Переважна більшість земель на сьогодні використовується. Попит бізнесу на земельні ділянки та приміщення задоволений. Однак громада має ще вільні, незадіяні земельні ділянки та приміщення, які можна використати під бізнес.

Землі запасу (по яких цільове призначення не визначено) складають - 6,7 га. Є земельна ділянка для виробничого призначення площею біля14га, до якої підведена дорога, електропостачання. Також вільна земельна ділянка площею біля 9га, розташована біля митниці з цільовим  призначенням для сфери обслуговування (усі супутні служби, автостоянка).

Вільним є і приміщення цеху площею понад 400м.кв з підвальними приміщеннями постійної температури, з наявною прилеглою земельною ділянкою, підведеною дорогою, електропостачанням, водопостачанням та каналізацією, яке можливо використати для цеху по виробництву сиру.

 

6.6. Правова та інституціональна база

 

При спілкуванні з діючим бізнесом у громаді щодо нормативно-правового регулювання діяльності бізнес скаржиться на нестабільність, постійну зміну «правил гри» в податковому полі (здебільшого на рівні підзаконних актів, змін форм звітності тощо), а також складність та неоднозначність трактування податковго законодавства.

Підприємці вважають неадекватно завищеними значну частину штрафів за порушення норм трудового законодавства. Багато також питань виникає при відведенні земель не сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, які наразі перебувають у віданні Держгеокадастру та отриманні документів від ДАБІ.

      Частина бізнесу, особливо невеликий бізнес, хто нещодавно започаткував власну справу, звертають увагу на потребу постійного інформування їх про зміни законодавчого поля, проведення роз’яснювальних семінарів, про потребу створення у громаді центру як іституційної структури для роботи з малим бізнесом – і це передбачено планом заходів.

          Загалом, Робоча група прийшла до висновку, що  проблеми місцевих підприємців які  негативно впливають на їх господарську діяльність, переважно знаходяться поза впливом місцевих органів влади (надання документів дозвільного характеру, ліцензування, податкова політика тощо), оскільки відповідні правила та процедури визначаються на національному рівні законами України та іншими нормативно-правовими актами.

     Разом з тим, сільська рада на місцевому рівні бачить свою роль у вчасному інформуванню бізнесу щодо змін в правовому полі та забезпечити надання якісних послуг на місцях, чого можна досягти, відкривши у громаді  ЦНАП.   В загальному ситуація викладена в таб. № 9 додатку Б до Плану.

 

6.7 Кваліфіковані трудові ресурси, інклюзивність

 

Працюючий на території громади бізнес використовує місцеву робочу силу. На території Мамалигівської ОТГ відсутні спеціалізовані навчальні заклади. Тому навчання фахівців для сфери приватного підприємництва здійснюється в основному навчальними закладами міста Чернівці. Наразі існує певний баланс між попитом і пропозицією робочої сили: частина працездатного населення працює за кордоном на постійній основі, частина працює за межами громади,  але більшість на території громади – близько 54% працюючих. Як свідчать результати опитування щодо якості надання послуг – більшість респондентів не задоволенні якістю обслуговування  у торгівлі та  громадському харчуванні.

 

6.8 Зовнішнє позиціонування та маркетинг

 

        В результаті проведеного опитування мешканців громади (208 осіб (у тому числі школярів)) можна зробити наступний висновок. Мамалигівська громада її мешканцями сприймається в основному позитивно.

         Переважна частина мешканців громади – її корінні жителі, тут проживають їх родичі, вони тут виросли і сприймають це як рідний дім. Тому в громаді ведеться мешканцями житлове будівництво, вкладаються кошти в розвиток власних садиб.

          Негативними аспектами, на думку мешканців громади є високий рівень зношення основних фондів житлово-комунального господарства, низька енергоємність та зношеність  інженерних мереж; низька фінансова спроможність громади; дефіцит кваліфікованих робітничих кадрів, молодіжне безробіття, тіньова зайнятість, трудова міграція, обмежені можливості працездатних сільських громадян отримати якісну високооплачувану роботу в сільській місцевості.

          Додатковим  позитивним аспектом є не велика відстань  до районного та обласного центрів. Очевидним негативним аспектом є незадовільна якість доріг, особливо в стороні від центральної траси.

          На сьогоднішній день Мамалигівська сільська рада розпочала більш активно займатися зовнішнім позиціонуванням громади. Для даної цілі в штат сільської ради було прийнято спеціаліста по зв’язкам з громадськістю. У липні 2018 року Мамалигівська сільська рада прийняла участь у проекті «Агенти громад», метою якого було навчити учасників як найкраще подати інформацію про свою громаду для різної аудиторії: туриста, котрий шукає цікаві місця для відпочинку та інвестора – готового вкласти гроші. В результаті конкурсного відбору Мамалигівська сільська рада ввійшла у п’ятірку переможців та отримала презентаційний відеоролик про Мамалигівську об’єднану територіальну громаду, який був розміщений на офіційних сторінках у Facebook, YouTube та отримав ротацію на телеканалі «Буковина»  https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Qaor8Z8vMEY.

 

7. SWOT- аналіз

 

Проаналізувавши статистичну інформацію, яка є у розпорядженні сільської ради, а також спираючись на результати опитування думки підприємців та мешканців , члени робочої групи визначили сильні та слабкі сторони, можливості та загрози для громади, провели загальний SWOT-аналіз, а також SWOT-аналіз за визначеними пріоритетними напрямками розвитку. Це стало підставою для підготовки реалістичних планів дій на наступні 2 роки, які повинні допомогти громаді  максимально скористатися існуючими порівняльними перевагами та мінімізувати ризики.

 

Сильні сторони:

Слабкі сторони:

 1. Зручне географічне розташування – на кордоні з Молдовою та Румунією.
 2. Проходження двох транспортних коридорів територією громади.
 3. Наявність міжнародного пункту пропуску та діючої залізничної станції на території громади.
 4. Хороша сировинна база та сприятливі кліматичні умови для ведення с/г
 5. Прогресивна та дієва місцева влада
 6. Наявність вільних земельних ділянок та приміщень для бізнесу

 

 1. Недостатня поінформованість про туристичний потенціал громади на місцевому, регіональному та національному рівнях
 2. Слабо розвинута туристична інфраструктура, в т.ч. громадське харчування
 3. Відсутність діючої інфраструктури для переробки с/г продукції
 4. Відсутність інституційної підтримки підприємництва
 5. Відсутність інвестиційних документів (пропозицій)
 6. Відсутній центр надання адмінпослуг

Можливості:

Загрози:

 1. Зростання попиту на продовольство на світовому ринку, зокрема, на екологічно чисту продукцію стимулюватиме розвиток АПК
 2. Інтерес інвесторів до України.
 3. Використання транзитного потенціалу.
 4. Посилення уваги в Україні та світі до відновлювальної енергетики

 

 1. Нестабільна суспільно-політична ситуація в країні
 2. Непрозорість/незрозумілість/гальмування реформ та корупція
 3. Слабка державна підтримка МСБ, особливо в сфері с/г
 4. Продовження концентрації бізнесу (місцевого інвестора) на торгівлі
 5. Зниження рівня води у річках, ставках, криницях
 6. Вимоги СОТ, посиленої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС до безпеки та якості харчових продуктів

 

Даний аналіз вказує на основні першочергові заходи, які орган місцевого самоврядування може зробити в найближчий період, опираючись на наявні ресурси: формування інституції підтримки бізнесу (Центр економічного зростання громади),  здійснення маркетингу громади, зокрема, туристичного потенціалу, розробка та оприлюднення інвестиційних пропозицій; будівництво ЦНАПу; створення кооперативу з переробки с/г продукції.

8. Бачення та цілі

Стратегічне бачення та цілі економічного розвитку громади відповідають розробленій та затвердженій стратегії розвитку громади до 2027 року. Робочою групою було прийнято рішення максимально використати сильні сторони та можливості громади.

Стратегічне бачення:

Мамалигівська громада – комфортна для життя територія з розвинутою інфраструктурою та потужним аграрним сектором.

Цілі:

1. Сприяння започаткуванню та розвитку приватної бізнес-ініціативи в громаді;

2. Підтримка та сприяння розвитку ОСГ та кооперації в селах громади;

3. Створення передумов для економічного розвитку та залучення інвестицій в інфраструктуру громади.

       Як показало опитування  та дискусії на засіданнях робочих груп всі потенційні  партнери (влада, бізнес та громадськість)  процесу написання та впровадження Плану в дію, впевнені що досягнення саме цих цілей, які орієнтовані, в першу чергу, на підтримку вже діючого бізнесу , призведе очікуваного економічного ефекту.


 

9. План дій

Даний план заходів базується на аналізі поточної ситуації в громаді щодо підтримки бізнесу, результатах  SWOT-аналізу та з врахуванням реальних можливостей сільської ради щодо його виконання.

 

Таблиця 1. План дій

Тематичний блок

Основні цілі

Дії / Ідеї проектів

Тривалість (початок - завершення)

Залучені партнери

Заплановані витрати, тис. грн/євро|

Результати

Показники (індикатори) для моніторингу

 

1. Міжсекторальна співпраця та взаємодія на місцевому рівні

2. Доступ до фінансування

3. Кваліфіковані трудові ресурси та інклюзивність

4. Прозора, вільна від корупції адміністрація, що сприяє розвитку бізнесу

5. Правова та інституціональна база

6. Земельні ресурси та інфраструктура

1. Сприяння започаткуванню та розвитку приватної бізнес-ініціативи в громаді

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Функціонування центру економічного зростання громади (як частина регіональної мережі)

01.2019 -12.2020

 

Агенція

945,00/29,97

 

Функціонує центр економ зростання громади

Покращено доступ МСП до тематичної інформації

Біля 50 представників  МСП скористались послугами Центру

% учасників заходів, які відмітили покращення рівня знань, доступу до інформації тощо

 

.

 

 

1.2. Відведення земельної ділянки під сільський ринок в с. Мамалига

01.2019-03.2020

Місцевий приватний бізнес

120.00/3.81

Виготовлено документацію на земельну ділянку під розміщення сільського ринку

Документація щодо відведення земельної ділянки розміщена на офіційному сайті громади

1.3. Функціонування інтерактивної площадки «Клуб молодого підприємця»

01.2019-12.2020

Агенція

120,00/3,81

Функціонує комунікаційний майданчик для активної молоді громади

250 молодих людей відвідали заходи

%  учасників заходів, які відмітили покращення рівня знань, доступу до інформації тощо

1.4. Залучення грантових коштів для створення/розширення нових бізнесів

01.2019-12.2020

ГО, проекти/програми МТД, Власні кошти потенційних бізнесменів

 

200,00/6,34

2—3 мешканці скористались

Створено/розширено 2-3 нових соціально орієнтованих бізнесів

 

1.5. Проведення навчання з ІТ-технологій у сфері бізнесу

01.2019-06.2019

ЧНУ

Агенція

180,00/5,71

 5 фахівців пройдуть навчання. Досвід репліковано для  МСП в громаді.

Кількість підприємств, що впровадили ІТ-технології у виробничому процесі

1.6.  проведення навчальних семінарів  та тренінгів для бізнес-середовища громади

01.2019-12.2020

Служба зайнятості

Чернівецький юридичний інститут

Агенція

300.00/9,51

Проведено 15 тематичних заходів (право, маркетинг, ЗЕД, управління проектами)

130 представників бізнес-середовища відвідали заходи

% учасників заходів, які відмітили покращення рівня знань

1.7. Створення інвестиційного паспорту громади

 

01.2019 – 02.2019

 

 

______

Створено інвестиційний паспорт громади

Інформація розміщена на офіційному порталі селищної ради

1.8. Формування бази інвестиційних пропозицій громади ( "Greenfield" та «Browfield»)

01.2019-12.2020

UkraineInvest

____

Створені карти "Greenfield" та «Browfield. Громада володіє інформацією про наявні бізнес-пропозиції

Розміщені на офіційному сайті громади картки "Greenfield" та «Browfield»

1.9. Проведення грошової оцінки земель 3 населених пунктів громади

01.2019-12.2019

 

126,0/

4,00

Наявна актуальна грошова оцінка землі. Впорядковано сплату земельного податку та орендної плати за землю. Зрозумілі та прозорі підстави для нарахування земельного податку, плати при продажу чи міні землі, орендної плати за землю.

Розміщено інформацію на офіційному сайті громади

 

 

1.10. Проведення інвентаризації земельних ресурсів

01.2019-12.2019

 

___

Встановлено фактичний стан земельних ресурсів та встановлено їх власників.

Розміщено звіт на офіційному сайті громади. Прийнято рішення сесії громади за результатами інвентаризації.

1.11. Формування інформаційної площадки для можливості просування іміджу громади, промоції товарів власного виробництва

01.2019-12.2020

ЗМІ, ГО, проекти/програми МТД

5,0/     0,16

Розміщено понад 150 інформаційних повідомлень, публікацій

Підвищено рівень впізнаваності громади та місцевих товаровиробників

1.Міжсекторальна співпраця та взаємодія на місцевому рівні

2.Доступ до фінансування

3.Кваліфіковані трудові ресурси, інклюзивність

2. Підтримка та сприяння розвитку ОСГ та кооперації в селах громади

2.1.  Становлення та розвиток cільськогосподарського кооперативу по сушці зернових культур

01.2019-10.2019

Місцевий бізнес

Члени ОСГ

Агенція

3680,00/116,71

Створено 1 СОК

Не менше 20 ОСГ населених пунктів громади стали членами кооперативу

Створено 2 робочих місця в кооперативі

Кількість висушеного зерна СОК

2.2. Навчання/підвищення кваліфікації фахівців для сільськогосподарського кооперативу

2018-2019

Служба зайнятості

Проекти МТД

Кошти кооперативу

20.00/

0,63

2 фахівці кооперативу пройшли навчання

2 фахівці відмітили покращення рівня фахових навичок

1. Прозора, вільна від корупції адміністрація, що сприяє розвитку бізнесу

2. Правова та інституціональна база

3. Створення передумов для економічного розвитку та залучення інвестицій в інфраструктуру громади

3.1 Будівництво ЦНАПу

01.2019-12.2020

УКБ Чернівецької ОДА

Сільська рада

18324,281/

581,16

Побудоване  приміщення ЦНАПу

Відкрито 1 ЦНАП

Перелік послуг, які надаються на рівні громади

3.2. Відкриття пункту оформлення та видачі жителям громади паспортів громадянина України у формі ID-картки та закордонних паспортів

01.2019-03.2020

Сільська рада

400,0/   12,69

Закуплена станція (обладнання) для пункту

1 особа пройшла навчання

Працює пункт видачі паспортів

Кількість осіб, які отримують  послуги пункту  щомісячно

                   

 

 

 1.  Схема фінансування

При плануванні заходів та джерел фінансування було враховано зусилля сільської ради по залученню грантових коштів, коштів державного бюджету через ДФРР, а також коштів бізнесу на основі публічно-приватного партнерства. Усі заходи є реальними до виконання у передбачений проміжок часу та з точки зору фінансового забезпечення

 

                                                                                                                                                                                                   Таблиця 2. Схема фінансування

(грн.//євро. За розрахунковий курс взято офіційний курс НБУ станом на 1 серпня 2018року  : 1 євро = 31, 5307грн)

Дії за проектом (-ми[1])

 

Заплановані витрати,

тис.грн./євро

Джерела фінансування [2] тис.грн./євро

Нестача фінансування

Примітки

Місцевий бюджет

Бюджети вищого рівня

Приватний сектор//інші організації, асоціації ОМС

Донори

 

 

 

1.1.Функціонування центру економічного зростання громади (як частина регіональної мережі)

945,00/ 29,97

178,00/5,65

 

63,00/2,0

704,00/22,33

 

 

 

1.2. Відведення земельної ділянки під сільський ринок в с. Мамалига

120,00/3,81

120,00/3,81

 

 

 

 

 

 

1.3. Функціонування  інтерактивної площадки «Клуб молодого підприємця»

120,00/

3,81

 

 

30,00/

0,95

90,00/ 2,85

 

 

 

1.4. Залучення грантових коштів для створення/розширення нових бізнесів

200,00/

6,34

 

 

50,00/

1,59

150,00/4,76

 

 

 

1.5. Проведення навчання з ІТ-технологій у сфері бізнесу

180,00/

5,71

 

 

40,00/

1,27

140,00/ 4,44

 

 

 

1.6.  проведення навчальних семінарів  та тренінгів для бізнес-середовища громади

300.00/

9,51

 

 

100,00

3,17

200,00/ 6,34

 

 

 

1.7. Створення інвестиційного паспорту громади

 

______

 

 

 

 

 

 

 

1.8. Формування бази інвестиційних пропозицій громади ( "Greenfield" та «Browfield»)

____

 

 

 

 

 

 

 

1.9. Проведення грошової оцінки земель

126,00/

4,00

126,00/

4,00

 

 

 

 

 

 

1.10. Проведення інвентаризації земельних ресурсів

___

 

 

 

 

 

 

 

1.11. Формування інформаційних площадок для можливості просування іміджу громади, промоції товарів власного виробництва

5,0/0,16

5,0/ 0,16

 

 

 

 

 

 

2.1.  Становлення та розвиток cільськогосподарського кооперативу

1085,00/34,41

 

 

277,00/8,79

808,00/25,63

 

 

 

2.2. Навчання/підвищення кваліфікації фахівців для сільськогосподарського кооперативу

10,00/

0,32

 

 

10,00/

0,32

 

 

 

 

3.1. Будівництво ЦНАПу

 

18324,3/581,16

1832,4/58,11

16491,9/ 523,04

 

 

 

 

 

  1. Відкриття пункту оформлення та видачі жителям громади паспортів громадянина України у формі ID-картки та закордонних  паспортів

400,0/

12,69

400,0/ 12,69

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

21815,3/ 691,88

2661,4/

84,42

16491,9/ 523,04

570,0/

18,08

2092,0/66,34

 

 

 

                     

 

11. Показники і механізми моніторингу

Для забезпечення контролю за якістю та своєчасністю виконання заходів плану дій,виявлення  потреби своєчасного коригування розроблено показники моніторингу. Для забезпечення відкритості і прозорості, підзвітності громаді розпорядженням голови буде створено моніторингову групу із залученням представників громадськості та бізнесу.

Таблиця 3. Показники і механізми моніторингу

Дії / Ідеї проекту (-ів[3]

Тривалість (початок дії [4]дд.мм.рррр – завершення дд.мм. рррр)

Очікувані результати

з 1го по 6й  місяць

з 7го по 12й  місяць

з 13го по 18й  місяць

з 19го по 24й  місяць

1.1.Функціонування центру економічного зростання громади (як частина регіональної мережі)

 

01.01.2019-31.12.2020

Проведення заходів на базі центру: щомісячно до 10-ти заходів. Задіяно до 120учасників/місяць

Проведення заходів на базі центру: щомісячно до 10-ти заходів. Задіяно до 150учасників/місяць

Проведення заходів на базі центру: щомісячно до 10-ти заходів. Задіяно до 150учасників/місяць

Проведення заходів на базі центру: щомісячно до 10-ти заходів. Задіяно до 150учасників/місяць.

Переведення центру на самоокупність.

1.2. Відведення земельної ділянки під сільський ринок в с. Мамалига

01.01.2019-31.03.2020

Прийняття рішення сільською радою щодо відведення земельної ділянки

Розробка документації на землевідведення

Затвердження документації сільською радою

Затвердження документації сільською радою

 

1.3. Функціонування інтерактивної площадки «Клуб молодого підприємця»

01.01.2019-31.12.2020

Проведення заходів для молоді на базі Центру економічного зростання громади.

Щомісячно приймає участь біля 50молодих людей

Проведення заходів для молоді на базі Центру економічного зростання громади.

Щомісячно приймає участь біля 50молодих людей

Проведення заходів для молоді на базі Центру економічного зростання громади.

Щомісячно приймає участь біля 50молодих людей

Проведення заходів для молоді на базі Центру економічного зростання громади

Щомісячно приймає участь біля 50молодих людей

1.4. Залучення грантових коштів для створення/розширення нових бізнесі

01.01.2019-31.12.2020

Пошук грантових програм та подання заявок (Програма АDA, інші). Відбір кандидата, підготовка бізнес-плану, започаткування діяльності

Пошук грантових програм та подання заявок (програма АDA – ІІ етап).

Відбір кандидата, підготовка бізнес-плану

Пошук грантових програм та подання заявок

 

Започаткування діяльності в рамках ІІ етапу програми АDA

Пошук грантових програм та подання заявок

1.5. Проведення навчання з ІТ-технологій у сфері бізнесу

01.01.2019-22.10.2019

Відібрані  тренери програми. Підготовлено навчальні модулі. Відібрано  учасників навчання Проведено І модуль тренінгів

Проведено  ІІ  навчальний модуль. 5 представників МСП пройшли навчання.

За його результатами у виробничі процеси впроваджується використання нових ІТ-рішень.

Учасники навчання передають отримані знання та навики через проведення тематичних навчальних модулів у громаді за принципом «рівний-рівному». 20 представників МСП отримали нові знання та навички щодо впровадження ІТ-рішень у бізнес-процеси 

 

1.6.  проведення навчальних семінарів  та тренінгів для бізнес-середовища громади

01.01.2019-31.12.2020

Підготовка та проведення тематичних семінарів та тренінгів – на запит бізнесу

(як мінімум – 4заходи на місяць

Підготовка та проведення тематичних семінарів та тренінгів – на запит бізнесу (як мінімум – 4заходи на місяць)

Підготовка та проведення тематичних семінарів та тренінгів – на запит бізнесу

(як мінімум – 4заходи на місяць)

Підготовка та проведення тематичних семінарів та тренінгів – на запит бізнесу

(як мінімум – 4заходи на місяць)

 

1.7. Створення інвестиційного паспорту громади

01.01.2019-28.02.2019

Розроблено інвестиційний паспорт громади. Паспорт розміщено на офіційному сайті сільської ради

Здійснюється оновлення інформації

Здійснюється оновлення інформації

Здійснюється оновлення інформації

1.8. Формування бази інвестиційних пропозицій громади ( "Greenfield" та «Browfield»)

01.019.2019-31.12.2020

Проведено аналіз наявних вільних земельних ділянок та будівель/май майно комплексів. Сформовані інвестиційні пропозиції та розміщені на сайті селищної ради.

База сформована у основі.

Регулярно здійснюється оновлення бази

Здійснюється оновлення бази

Здійснюється оновлення бази

1.9. Проведення грошової оцінки земель

01.01.2019 – 31.12.2019

Прийняття рішення сесії щодо виділення коштів

Заключення договору на виготовлення технічної документації

Затвердження сесією сільської ради готової  технічної документації

 

1.10. Проведення інвентаризації земельних ресурсів

01.01.2019 – 31.12.2019

Прийняття сесією сільської ради рішення щодо проведення інвентаризації.

Заключення договору та виготовлення технічної документації

Затвердження сесією сільської ради готової  технічної документації.

Розміщення інформації на офіційному сайті громади

 

 

1.11. Формування інформаційних площадок для можливості просування іміджу громади, промоції товарів власного виробництва

01.01.2019-31.12.2020

Розміщення інформаційних повідомлень, публікацій у ЗМІ. Участь у радіо та телепередачах. Розміщення проморолика про громаду в Інтернет – ресурсах

Розміщення інформаційних повідомлень, публікацій у ЗМІ. Участь у радіо та телепередачах. Виготовлення проморолика про економічний потенціал громади та його просування.

Розміщення інформаційних повідомлень, публікацій у ЗМІ. Участь у радіо та телепередачах. Просування проморолика про економічний потенціал громади

Розміщення інформаційних повідомлень, публікацій у ЗМІ. Участь у радіо та телепередачах. Просування проморолика про економічний потенціал громади

2.1.  Становлення та розвиток cільськогосподарського кооперативу

01.01. 2019-22.10. 2019

Підготовка бізнес-плану. Відведення земельної ділянки

Закупівля та встановлення необхідного обладнання. Початок роботи

Становлення господарської діяльності кооперативу.

.

 

2.2. Навчання/підвищення кваліфікації фахівців для сільськогосподарського кооперативу

01.01. 2019-22.10. 2019

Навчання/підвищення кваліфікації фахівців для сільськогосподарського кооперативу

Навчання/підвищення кваліфікації фахівців для сільськогосподарського кооперативу

 

 

3.1. Будівництво ЦНАПу

 

01.01. 2019-312.12. 2020

Проведення тендерних процедур.

Початок будівельних робіт

Проведення будівельних робіт

Проведення будівельних робіт

Завершення будівельних робіт.

Введення ЦНАП  в експлуатацію

3.2.Відкриття пункту оформлення та видачі жителям громади паспортів громадянина України у формі ID-картки та паспортів для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм

01.01.2019-01.03.2020

Прийняття рішення сесією сільської ради щодо виділення коштів на придбання обладнання

Облаштування приміщення.

Придбання обладнання. Проходження навчання .

Початок роботи.

Кількість осіб, які в місяць отримують послуги

 

 

 

12. Додатки  

 

Додаток А: Розпорядження про створення  та склад робочої групи

Додаток Б: Таблиці

Додаток A.

 

 

 

ДОДАТОК Б.

 

Таблиця 4: Класифікація за видами економічної діяльності

 

 

 

У тому числі

Усього,

одиниць

підприємства

ФОПи

одиниць

% до загальної кількості

одиниць

%до загальної кількості

Усього

250

49

19,6

201

80,4

у тому числі

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

92

11

22,5

81

40

Промисловість

1

1

2

 

 

Будівництво

 

 

 

 

 

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

93

4

8,2

89

44,5

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

8

8

16,2

 

 

тимчасове розміщування й організація харчування

7

 

 

7

3,5

інформація та телекомунікації

8

8

16,2

 

 

фінансова та страхова діяльність

3

3

6,3

 

 

операції з нерухомим майном

 

 

 

 

 

професійна, наукова та технічна діяльність

 

 

 

 

 

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

 

 

 

 

 

Освіта

 

 

 

 

 

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

16

4

8,2

12

6

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

 

 

 

 

 

надання інших видів послуг

22

10

20,4

12

6

 

 

Таблиця 5: Розподіл  компаній приватного сектору за чисельністю та видами діяльності

 

Види економічної діяльності

Кількість та % компаній

 

Усього

Мікро

Малі

Середні

Великі

 

одиниць

%

одиниць

%

одиниць

%

одиниць

%

сільське, лісове та рибне господарство

92

81

 

11

 

-

 

-

 

промисловість

1

 

 

1

 

-

 

-

 

будівництво

 

 

 

 

 

-

 

-

 

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

93

93

 

4

 

-

 

-

 

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

8

 

 

8

 

-

 

-

 

тимчасове розміщування й організація харчування

7

7

 

 

 

-

 

-

 

інформація та телекомунікації

8

 

 

8

 

-

 

-

 

фінансова та страхова діяльність

3

 

 

3

 

-

 

-

 

операції з нерухомим майном

 

 

 

 

 

-

 

-

 

професійна, наукова та технічна діяльність

 

 

 

 

 

-

 

-

 

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

 

 

 

 

 

-

 

-

 

освіта

 

 

 

 

 

-

 

-

 

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

16

12

 

4

 

-

 

-

 

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

 

 

 

 

 

-

 

-

 

надання інших видів послуг

 

22

12

 

10

 

-

 

-

 

Разом:

250

201

80,4

49

19,6

-

 

-

 

                     

 

 

Таблиця 6: Оцінка співпраці на місцевому рівні

 

Назва та/або функція (сфера/тема якої вона стосується)

Залучені інституції/ особи

Досягнення

(тут також потрібно вказати, яким чином вона здійснюється: наприклад, на етапі планування, реалізації проектів, надання послуг, на постійній основі або періодично/ разово)

 

Оцінка: корисно чи не корисно

Державні закупівлі

Сільська рада, приватні підприємці

Закупівля товарів та послуг для потреб комунальних закладів у місцевих підприємців(допорогові закупівлі)

корисно

Орендні відносини

Сільська рада, суб‘єкти господарювання

Надання на правах оренди вільних приміщень та земельних ділянок для провадження господарської діяльності

Корисно

Затвердження Програми «Забезпечення ефективної організації роботи з надання адміністративних послуг та сервісів Центром обслуговування платників податків Новоселицького району на 2017-2018 роки»

Сільська рада, Новоселицька ОДПІ Головного управління ДФС в Чернівецькій області

Спрощення процедур наданя послуг ДФС платникам податку, підвищення якості наданих послуг

Корисно

 

 

Таблиця 7: Галузі (та підгалузі) з перспективою зростання та їхні проблеми

 

Галузь зростання (підгалузь)

 

Основні проблеми, вирішити які можна за допомогою послугз підтримки бізнесу

Сільське господарство

Інформаційна підтримка та супровід щодо участі у державних програмах підпримки агропромислового сектору

Торгівля

Відсутність кваліфікованих працівників – підвищення рівня кваліфікації через проведення фахових тренінгів, майстер-класів, перепідготовка у співпраці із службою зайнятості

Туристична галузь (спелеологія)

Перебуває на стартовому етапі. ОМС у співпраці з державними органами влади України та Молдови має сформувати адміністративні передумови для розвитку

 

 

Таблиця 8: Потреби приватного сектору у земельних ресурсах та інфраструктурі

 

Виражені потреби приватного сектора за типом інфраструктури

Існуючі умови задоволення потреб

в цьому сегменті

Можливі потреби в майбутньому (протягом 6 років)

Робоча площа для мікро - підприємств або приватних підприємств (майстерні) - (із/без) спільними об'єктами

достатній

У випадку збільшення попиту, сільська рада має вільні приміщення для надання їх в оренду

Офісні приміщення - (із/без) спільними об'єктами

достатній

У випадку збільшення попиту, сільська рада має вільні приміщення для надання їх в оренду

Бізнес-інкубатор (<10 стартапів/ мікро-підприємств; > 10 стартапів/мікро-підприємств)

відсутній

Є потреба у створенні 1 бізнес-інкубатора

Бізнес/Промисловий парк

 

 

Відсутня земельна ділянка

_____

Науковий/Технологічний парк

 

 

відсутні

______

 

 

Таблиця 9: Правова та інституціональна база

 

Встановлені проблеми в сфері регулювання

Високий/низький негативний вплив

Основний регулюючий орган

Можливість пом'якшення / поліпшення на місцевому рівні (докладно)

Низька економічна активність суб‘єктів господарювання

Високий

Сільська рада

Створення пільгового режиму діяльності для суб‘єктів господарювання, що реалізовують інвестиційні проекти на території громади (звільнення на певний період від місцевих податків і зборів); сприяння в отриманні суб‘єктами господарювання приміщень та/або земельних ділянок для здійснення підприємницької діяльності

Часта зміна нормативно-правової бази

середній

ВРУ

Своєчасне інформування суб’єктів господарювання про зміни

Відсутність вигідних умов кредитування підприємництва та надання цільових субсидій

Високий

ВРУ, КМУ

Постійний моніторинг державних, регіональних програм,  програм технічної допомоги щодо можливостей фінансової та/або не фінансової підтримки бізнесу та доведення їх до місцевих СПД

Відсутність інституції підтримки бізнесу

Середній

ОМС

Створення Центру економічного зростання громади

Відсутність ЦНАПу у громаді

середній

ОМС

Будівництво та облаштування ЦНАПу

 

 

 

 

Таблиця 10: Ситуація з кваліфікованою робочою силою

 

Галузь

(Відповідно до Таблиці 1]

Поточна ситуація з кваліфікованою робочою силою

(наприклад, значна кількість/невелика нестача/невідповідність /перевищення попиту)

Прогнозована ситуація у майбутньому

(наприклад, значна кількість/невелика нестача/невідповідність /перевищення попиту)

Можливі напрямки дій

Сільське господарство

Невелика нестача

Невелика нестача

Проведення навчань, тренінгів та обміну досвіду для бажаючих

Промисловість

Невелика нестача

Перевищення попиту

Створення нових робочих місць

Торгівля

Невелика нестача

Невелика нестача

Проведення навчань, тренінгів для підвищення фахового рівня

 

 

 

 

 

Таблиця 11: Як місцевість сприймається її мешканцями

Позитивні аспекти, очевидні сильні сторони нашої місцевості на думку мешканців

Ступінь важливості (1-5)

Негативні аспекти, очевидні СЛАБКІ сторони нашої місцевості на думку мешканців

Ступінь важливості (1-5)

Вигідне георгафічне розташування на перетині кордону трьох держав

4

Віддаленість від районного та обласного центру

4

Через громаду пролягає траса національного значення 

4

Незадовільний стан вулиць комунальної власності

5

Сприятливі кліматичні умови та родючі грунти для фермерства та вирощування с/г продукції

5

 

 

Можливі дії, легкі для втілення

Під керівництвом

 

 

 

 


[1]

 

 

[4]